ลำดับ โรงเรียน จำนวนโครงการ
1 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 โครงการ
2 โรงเรียนสิรินธร 2 โครงการ
3 โรงเรียนสวายวิทยาคาร 10 โครงการ
4 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 5 โครงการ
5 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 2 โครงการ
6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 3 โครงการ
7 โรงเรียนมหิธรวิทยา 1 โครงการ
8 โรงเรียนนาบัววิทยา 2 โครงการ
9 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 1 โครงการ
10 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 2 โครงการ
11 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 2 โครงการ
12 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 2 โครงการ
13 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 8 โครงการ
14 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 8 โครงการ
15 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 1 โครงการ
16 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 1 โครงการ
17 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 6 โครงการ
18 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 5 โครงการ
19 โรงเรียนยางวิทยาคาร 2 โครงการ
20 โรงเรียนพนาสนวิทยา 8 โครงการ
21 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 3 โครงการ
22 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1 โครงการ
23 โรงเรียนแร่วิทยา 2 โครงการ
24 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 3 โครงการ
25 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 2 โครงการ
26 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 5 โครงการ
27 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 5 โครงการ
28 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 1 โครงการ
29 โรงเรียนรัตนบุรี 8 โครงการ
30 โรงเรียนธาตุศรีนคร 7 โครงการ
31 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 2 โครงการ
32 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 2 โครงการ
33 โรงเรียนหนองอียอวิทยา 1 โครงการ
34 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 2 โครงการ
35 โรงเรียนโนนเทพ 2 โครงการ
36 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 2 โครงการ
37 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 6 โครงการ
38 โรงเรียนตานีวิทยา 2 โครงการ
39 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 2 โครงการ
40 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 3 โครงการ
41 โรงเรียนแนงมุดวิทยา 4 โครงการ
42 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 1 โครงการ
43 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 5 โครงการ
44 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 3 โครงการ
45 โรงเรียนพระแก้ววิทยา 9 โครงการ
46 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 4 โครงการ
47 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 4 โครงการ
48 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 7 โครงการ
49 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 5 โครงการ