| ลงข่าวกิจกรรม |
ภาพกิจกรรม
รายละเอียด
งานแถลงข่าว PURE LOVE โพลสำรวจความคิดเห็นของเยาวชน
วันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. นายจำลอง ผู้สมเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ร่วมในงานแถลงข่าว PURE LOVE โพลสสำรวจความคิดเห็นของเยาวชน ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินกิจกรรมโครงการเพียวเลิฟ และแถลงข...
สพม.33 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (18 ม.ค. 60)
วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 คณะข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล ณ บริเวณหน้าเสาธง...
สอนเสริมเติมเต็มยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net)
วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. นายสำเริง บุญโต รอง ผอ.สพม.33 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.33 เป็นประธานในพิธีเปิด และให้โอวาทแก่่นักเรียนที่เข้าค่ายโครงการ สอนเสริมเติมเต็มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) สหวิทยาเขตศรีสำโรง ณ โรงเรียนหนองแวงวิท...
วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายกฤษ ละมูลมอญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ร่วมในพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณพระองค์ท่านที่ทรงปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว สร้าง...
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 09.09 น. นายสำเริง บุญโต รอง ผอ.สพม.33 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.33 ร่วมในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียร...
 จำนวน  1077  รายการ
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]