| ลงข่าวกิจกรรม |
ภาพกิจกรรม
รายละเอียด
ปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล สพม.33 เกมส์
วันที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ให้เกียรติเยี่ยมชม การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียน สพม.33 เกมส์ รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งดำเนินการจัดการแข่งขันโดยสหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) ...
เยี่ยมสนามแข่งขันกีฬานักเรียน สพม.33 เกมส์
วันที่ 9 ธันวาคม 2560 ภายหลังจากเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาเซปัคตะกร้อ สพม.33 เกมส์ นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.33 ได้เดินทางไปเยี่ยมสนามแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อให้กำลังใจคณะกรรมการที่จัดการแข่งขัน และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน อาทิ สนามแข่งขันบาสเกตบอล และแฮนบ...
พิธีเปิดกีฬาเซปัคตะกร้อ สพม.33 เกมส์
วันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.33 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ สพม.33 เกมส์ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ณ โดมการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต 4 ศรีสำโรง ดำเนิน...
ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
วันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 นำคณะข้าราชการ และนักเรียนในสังกัดจากโรงเรียนสิรินธร โรงเรียนสุรวิทยาคาร...
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสวายวิทยาคาร
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 15.40 น. นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนสวายวิทยาคาร ในการเตรียมการเพื่อรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วล...
 จำนวน  1113  รายการ
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]