| ลงข่าวกิจกรรม |
ภาพกิจกรรม
รายละเอียด
วันที่ 31 ม.ค.62 เวลา 08.00 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ ผู้บริหารภาคการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกพบปะเยี่ยมเยือนและให้โอวาท ตามโครงการ " พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ส่งเสริมคุณธรร...
ประชุมชี้แจงสนามสอบ O-Net สพม.33
วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ให้กับตัวแทนศูนย์สอบฯ หัวหน้าศูนย์สอบฯ กรรมการกลางประจำศ...
โรงเรียนใน สพม.33 เดินหน้า
สพม.เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ และโรงเรียนในสังกัด เดินหน้า "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" นายสำเริง บุญโต กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีที่่เห็นชอบ โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 โดยมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาค...
สพม.33 รับชมรายการ
วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.33 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ครู ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์สอบ O-Net รวม 105 คน ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.ณ ห้องประชุมคชาธ...
สพม.๓๓ ประกาศเจตนารมณ์ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงาน
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม. ๓๓ สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย และนำข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ประกาศเจตนารมณ์ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการลดปริมาณขยะ...
 จำนวน  1370  รายการ
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]