| ลงข่าวกิจกรรม |
ภาพกิจกรรม
รายละเอียด
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบคลาวด์เพื่อการศึกษา Office 365 education
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ร่วมมือกับริษัทไมโครซอฟท์ แห่งประเทศไทย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จัดอบรมปฏิบัติการระบบคลาวด์เพื่อการศึกษาด้วย Office 365 education สำหรับการเรียน...
งานแถลงข่าว PURE LOVE โพลสำรวจความคิดเห็นของเยาวชน
วันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. นายจำลอง ผู้สมเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ร่วมในงานแถลงข่าว PURE LOVE โพลสสำรวจความคิดเห็นของเยาวชน ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินกิจกรรมโครงการเพียวเลิฟ และแถลงข...
สพม.33 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (18 ม.ค. 60)
วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 คณะข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล ณ บริเวณหน้าเสาธง...
สอนเสริมเติมเต็มยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net)
วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. นายสำเริง บุญโต รอง ผอ.สพม.33 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.33 เป็นประธานในพิธีเปิด และให้โอวาทแก่่นักเรียนที่เข้าค่ายโครงการ สอนเสริมเติมเต็มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) สหวิทยาเขตศรีสำโรง ณ โรงเรียนหนองแวงวิท...
วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายกฤษ ละมูลมอญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ร่วมในพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณพระองค์ท่านที่ทรงปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว สร้าง...
 จำนวน  1078  รายการ
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]