| ลงข่าวกิจกรรม |
ภาพกิจกรรม
รายละเอียด
พิธีวางศิลาฤกษ์และเบิกเนตรพระพุทธมงคลรัตนมณี
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายกฤษ ละมูลมอญ รอง ผอ.สพม.33 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพม.33 ให้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์และเบิกเนตรพระพุทธมงคลรัตนมณี ประดิษฐาน โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก โดยมี นายศรีสุนทร ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณ...
สพม.33 ร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้มฯ
วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.33 ร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.สุรินทร์ และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ ...
ต้อนรับคณะนักวิจัย
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.33 ได้ให้การต้อนรับ คณะนักวิจัยจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล ซึ่งเป็นคณะวิจัยจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามแผนงานวิจัย "ยุทธศาสตร์การศึกษาในพลวัตศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นประชาคมอาเซีย...
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (สัญจร) ครั้งที่ 11/2561
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.33 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (สัญจร) ครั้งที่ 11/2561 ณ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวย...
ผอ.สพม.33 ร่วมนำเสนอนวัตกรรมการทำนาถุง ต่อนายกรัฐมนตรี
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.33 ได้ร่วมคณะ กอ.รมน. ภาค 2 นำเสนอนวัตกรรมการทำนาถุง เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ กอ.รมน.ภาค 2 ได้...
 จำนวน  1339  รายการ
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]