| ลงข่าวกิจกรรม |
ภาพกิจกรรม
รายละเอียด
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.๓๓ เข้าร่วมในกิจกรรม "วันรัก วันลา ฮักนะ...สุรวิทยาคาร" ขอบคุณภาพถ่ายจากงาน ปชส.สุรวิทยาคาร...
ขอชื่นชมและยินดี
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สพม.33 ขอชื่นชม และแสดงความยินดีกับ นักเรียน และโรงเรียนในสังกัด สพม.33 นายธนากร หอมหวล และนายพลวัต บุญนาค ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ได้รับรางวัลชนะเลิศ หุ่นยนต์อัตโนมัติ รุ่นไม่เกิน 18 ปี ในขณะที่ ...
“สพฐ. –เอ.พี.ฮอนด้า เรด แชมป์เปี้ยน
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายกฤษ ละมูลมอญ รอง ผอ.สพม.๓๓ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับและส่งมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุุมารี รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะฟุตบอลชิงแชมป์ไปอังกฤษ ณ โดมเรารัก ปวค. โรงเรียนประสาทวิทยาคาร โดยมี นายโรจน...
ติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561นายวัชรา สามาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามอินเทอร์เน็ตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต...
ร่วมงานนุ่งผ้าใหม ใส่ปะเกือม เรือมกันตรึม
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น.นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม. 33 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานนุ่งผ้าไหม ใส่ปะเกือม เรือมกันตรึม ปี 2561 ณ สนามหน้าที่ว่าการ อ.เขวาสินรินทร์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด...
 จำนวน  1186  รายการ
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]