เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

หัวข้อข่าว : ประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา2557
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 นายสมเกียรติ พานิชย์กิจเจริญ ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาพร้อมคณะกรรมการประเมินทั้งหมด 6 ท่าน เข้านิเทศประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การประเมินเสร็จสิ้นไปด้วยดี

[อ่าน:217 ครั้ง]

ภาพข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย   / สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง)
อัลบั้มภาพประกอบกิจกรรม