เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

หัวข้อข่าว : กีฬาภายใน "ศรีพิสัยเกมส์ ๕๗"
รายละเอียด : วันที่ ๑๖-๑๘ ก.ค. ๒๕๕๗ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน "ศรีพิสัยเกมส์ ๕๗" ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมทางด้านวิชาการอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และฝึกทักษะความเป็นผู้นำและผู้ตามให้ผู้เรียน สร้างทักษะกระบวนการการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะตามสมรรถนะทั้ง ๕ ของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมและสามารถออกสู่สังคมได้อย่างดีมีความสุข[อ่าน:283 ครั้ง]


ภาพข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย   / สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง)
อัลบั้มภาพประกอบกิจกรรม