เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังข่าพัฒนา

หัวข้อข่าว : วันไหว้ครู
รายละเอียด :

โรงเรียนวังข่าพัฒนา จัดกิจกรรมวันไหว้ครู"คุรุวันทา ๕๗" ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและแสดงความนอบน้อมต่อคุณครู ผู้ที่มีพระคุณ ที่อบรมสั่งสอนคุณธรรมและมอบความรู้ให้แก่ศิษย์ ให้ลูกศิษย์เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และเป็นการสร้างนิสัยแห่งการรู้จักให้ทานให้กับบุคลากรในโรงเรียนวังข่าพัฒนา และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการมอบทุนให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี จำนวน ๑๒ ทุน และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี ดีมากและดีเยี่ยม

[อ่าน:237 ครั้ง]

ภาพข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังข่าพัฒนา   / สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง)
อัลบั้มภาพประกอบกิจกรรม