เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังข่าพัฒนา

หัวข้อข่าว : อบรมธรรม ไหว้พระ สวดมนต์ทุกเย็นวันศุกร์
รายละเอียด :

โรงเรียนวังข่าพัฒนา ได้จัดกิจกรรม อบรมธรรมะ ไหว้พระ สวดมนต์ทุกเย็นวันศุกร์ โดยมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้นั่งสมาธิ สวดมนต์ไหว้พระและมีการอบรมธรรมะให้กับนักเรียน โดยมีผู้อำนวยการและครูเวรอบรมธรรมะที่เป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนไดฝึกสมาธิและปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยและแสดงตนเป็นชาวพุทธที่ดี ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

[อ่าน:300 ครั้ง]

ภาพข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังข่าพัฒนา   / สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง)
อัลบั้มภาพประกอบกิจกรรม