เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา

หัวข้อข่าว : ค่ายวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา56
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2556 โดยได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานในพิธีเปิด หลังจากนั้นนักเรียนเข้าฐานการเรียนรู้จำนวน 6 ฐาน (ฟิสิกส์ 2 ฐาน เคมี 2 ฐาน และชีววิทยา 2 ฐาน) และเดินทางศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามสภาพจริงจากธรรมชาติ ณ จังหวัดอุบลราชธานี[อ่าน:218 ครั้ง]


ภาพข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา   / สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง)
อัลบั้มภาพประกอบกิจกรรม