เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

หัวข้อข่าว : "มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา 56 มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน พัฒนานักเรียนในศตวรรษที่ 21"
รายละเอียด : นายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลกรทางการศึกษา เข้าร่วมงาน "มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา 56 มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน พัฒนานักเรียนในศตวรรษที่ 21" โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายเกษม สดงาม ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในครั้งนี้[อ่าน:236 ครั้ง]


ภาพข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย   / สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง)
อัลบั้มภาพประกอบกิจกรรม