เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีสุขวิทยา

หัวข้อข่าว : โรงเรียนศรีสุขวิทยา จัดให้มีการบันทึกข้อตกลง (MOU)
รายละเอียด : โรงเรียนศรีสุขวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการจารุวรรณ บุญโต และท่านรองผู้อำนวยการว่าที่ ร.ต.วรวิทย์ กมล เพื่อร่วมมือกันในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ระหว่างผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน [อ่าน:346 ครั้ง]


ภาพข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีสุขวิทยา   / สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง)
อัลบั้มภาพประกอบกิจกรรม