เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์

หัวข้อข่าว : สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด
รายละเอียด :

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุดขึ้น เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ในสังคมปัจุบัน กิจกรรมประกอบไปด้วย การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งเครื่องบินกระดาษ การแข่งขันจรวจขวดน้ำ การแข่งขันวาดภาพประกอบคำขวัญวันวิทยาศาสตร์ การจัดนิทรรศการ การแสดงScience show การประกวดมิสรีไซด์เคิล กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากโรงเรียนประถมศึกษาในเขตบริการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างหนาแน่น ปีหน้าพบกันใหม่ จะจัดให้ยิ่งใหญ่กว่านี้จ้า

[อ่าน:263 ครั้ง]

ภาพข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์   / สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง)
อัลบั้มภาพประกอบกิจกรรม