เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์

หัวข้อข่าว : ถวายเทียนพรรษา
รายละเอียด : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้นำนักเรียน ครู บุคลากร ในโรงเรียนถวายเทียนพรรษาในวันที่ 19 กรกฏาคม 2556 ให้แด่ วัดบ้านสะดีย์ วัดบ้านสมบรูณ์ วัดบ้านสว่าง วัดบ้านโดนตึบ และวัดบ้านกระแสร์อุดม เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวพุทธ [อ่าน:273 ครั้ง]


ภาพข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์   / สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง)
อัลบั้มภาพประกอบกิจกรรม