เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา

หัวข้อข่าว : มัธยมจารพัตวิทยา จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
รายละเอียด : ทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของชาวลูกเสือไทยทั่วประเทศ เพราะตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยาจัดกิจกรรมการเดินสวนสนามเพื่อเป็นเกียรติแก่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และลูกเสื่อทั้งประเทศ ให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของกิจการลูกเสือของไทย ในวันเดี่ยวกันนี้ลูกเสือได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์โดยการพัฒนาโรงเรียน [อ่าน:264 ครั้ง]


ภาพข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา   / สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง)
อัลบั้มภาพประกอบกิจกรรม