เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

หัวข้อข่าว : ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ศรีสำโรง
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย โดยท่านดร.แสน แหวนวงศ์ ได้เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครือข่ายศรีสำโรง สหวิทยาเขตที่4 เพื่อสร้างความตระหนักให้ครูในการกระตุ้นเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น[อ่าน:284 ครั้ง]


ภาพข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย   / สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง)
อัลบั้มภาพประกอบกิจกรรม