เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา

หัวข้อข่าว : อบรมธรรมเฉลิมพระเกียรติ ครูของแผ่นดิน
รายละเอียด : วันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2556 ภายหลังจากกิจกรรมพิธีไหว้ครูเสร็จสิ้นลง ในภาคบ่ายของวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ทางโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยาได้จัดกิจกรรมอบรมเฉลิมพระเกียรติ ครูของแผ่นดิน ให้แก่นักเรียน คณะครู บุคลากร จำนวน 130 คน โดยได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งยังสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท ซึ่งการดำเนินงานได้ประสบสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ "ได้ความรู้ อิ่มบุญ สนุกสนาน และมีความสุขกันทั่วหน้า" สาธุ!!![อ่าน:273 ครั้ง]


ภาพข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา   / สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง)
อัลบั้มภาพประกอบกิจกรรม