การอบรมพัฒนาครูสหวิทยาเขต 8 ระหว่างวนที่ 9-11 กุมภาพันธ์ ณ จังหวัดมุกดาหาร
คณะครูสังกัดโรงเรียนใน สหวิทยาเขต 8 พร้อมใจยกทีมไปจัดงานที่จังหวัดมุกดาหาร อย่างสนุก ได้สาระ การแลกเปลียนแนวคิดใหม่ ๆ... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนบัวเชดวิทยา
I dol TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุรินทร์
ในการนี้ทางโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน ได้เข้าร่วมการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถกล้าแสดงออก นักเรียนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ซึ่งโรงเรียนของเราได้ดำเนินการ... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนร่วมนำเสนอผลงานการดำเนินโครงการ ชมรม TO BE NUMBER ONE รักษาระดับเงินปีที่3
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานการดำเนินการชมรม TO BE NUMBER ONE ... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
วิ่งเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด ร่วมกับโรงเรียนบัวเชดวิทยา จัดกิจกรรม เดิน วิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 15 ธันวาคม 2557 โรงเรียนบัวเชดวิทยาของเราได้ส่งนักเรียน ... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนบัวเชดวิทยา