นักเรียนเมืองบัววิทยาบริจาคโลหิต
งานอนามัยโรงเรียนเมืองบัววิทยานำนักเรียนร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี เนื่องด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 1 และธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุรินทร์... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเมืองบัววิทยา
ผลการประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ระดับประเทศ
เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 โรงเรียนเมืองบัววิทยา นำนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขัน มาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างควา... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเมืองบัววิทยา
... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเมืองบัววิทยา
โรงเรียนเมืองบัววิทยา รณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
วันที่ 31 มกราคม 2557 เวลา 14.30 น. ฝ่ายกิจการโรงเรียนเมืองบัววิทยา นำนักเรียนเดินรณรงค์ให้ประชาชนในเขตตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเมืองบัววิทยา