ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมพลศึกษา
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยขอเชิญชวนประชาชนชาวอำเภอศีขรภูมิ และอำเภอใกล้เคียง ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมพลศึกษา ดร.ปัญญา หาญลำยวง ในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน วันที่ 27 พฤศจิกายน 25... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
เชิญชวนคนไทยออกกำลังกาย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย เปิดสนามกีฬา ให้คนไทยได้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง เชิญชวนชาวอำเภอศีขรภูมิและประชาชนใกล้เคียง ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันค่ะ... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน
วันที่ 7 มีนาคม 2560 นายนิเวศน์ เนินทอง ประธานคณะกรรมการฯและประธานสหวิทยาเขต 4 ศรีสำโรง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีบัญญัติ สมชอบ นายจีระพรรณ เพียรมี และนายวิชิตชัย ... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 1ชุมนุม1ผลิตภัณฑ์
วันที่ 2 มีนาคม 2560 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จัดกิจกรรมเปิดโลก 1 ชุมนุม 1 ผลิตภัณฑ์ ในการนี้ นายประยุทธ เขียวหวาน ประธานอุตสาหกรรม จังหวัดสุรินทร์ ได้เป็นประธาน... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย