ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน
วันที่ 7 มีนาคม 2560 นายนิเวศน์ เนินทอง ประธานคณะกรรมการฯและประธานสหวิทยาเขต 4 ศรีสำโรง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีบัญญัติ สมชอบ นายจีระพรรณ เพียรมี และนายวิชิตชัย ... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 1ชุมนุม1ผลิตภัณฑ์
วันที่ 2 มีนาคม 2560 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จัดกิจกรรมเปิดโลก 1 ชุมนุม 1 ผลิตภัณฑ์ ในการนี้ นายประยุทธ เขียวหวาน ประธานอุตสาหกรรม จังหวัดสุรินทร์ ได้เป็นประธาน... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
28-29พฤษภาคม2559 อบรมถอดบทเรียนตามหลัก ปศพพ
วันที่ 28-29พฤษภาคม2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากสถานศึกษาพอเพ... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
30พย58..กิจกรรมแนะแนวอาชีพ
วันที่30พฤศจิกายน2558 นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแนะแนวอาชีพนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ณ อาคารศรีพิสัย โรงเรียนศี... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย