เข้าค่ายโครงการสัมพุทธยันตี
วันที่ 9-11 กันยายน 2559 นักเรียนโรงเรียนสินรินทร์วิทยาได้เข้าร่วมโครงการสัมพุทธชยันตี เฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 70 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559 ณ ... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
การนิเทศติดตามความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน
วันที่ 8 กันยายน 2559 โรงเรียนสินรินทร์วิทยาได้รับการประเมินกำกับติดตามนิเทศโรงเรียนในฝัน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคณะกรรมการนิเทศจ... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพช่างเครื่องเงินสุรินทร์พื้นฐาน ประจำปี 2559
วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 พิธีเปิดงาน "โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพช่างเครื่องเงินสุรินทร์พื้นฐาน ประจำปี 2559" ระหว่างวันที่ 30 มีน... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
มอบบ้านสบายให้ยายตา จากการเคหะแห่งชาติ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมพิธีมอบส่งบ้าน "บ้านสบายเพื่อยายตา" จำนวน 14 หลัง โดย... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา