รับการนิเทศติดตาม ฯ จาก สพม.33
โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ รับการนิเทศกำกับติดตาม งานตามนโยบาย, งานประกันคุณภาพการศึกษา, ค่านิยม ๑๒ประการจากคณะนิเทศ เขต สพม.๓๓ นำโดย นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
กิจกรรมมอบทุนการการศึกษา
โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โดยคุณแม่เยื้อน ห้องแก้ว มารดาคุณกานดา ห้องแก้ว และครอบครัว ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนศรีไผทสมันต์... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
สืบสาน สัมพันธ์ ศิษย์ครู ปลูกต้นกล้าของพ่อ
ศิษย์เก่าศรีไผทสมันต์รุ่นสามมอหกทับสาม ปีการศึกษา ๒๕๓๒ พร้อมครอบครัว เยี่ยมชมโรงเรียน พร้อมร่วมปลูกต้นไม้ยางนา ลิ้นฟ้า (เพกา) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ตามโครงการพบป... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
โรงเรียนศรีไผทสมันต์จัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๕๒ น. ณ บริเวณลานกิจกรรมโรงเรียนศรีไผทสมันต... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์