ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สหวิทยาเขต

<<หน้าแรก>>
ภาพกิจกรรม
รายละเอียด
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนบัวเชดวิทยา
หัวข้อข่าว : การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Methot) เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Methot) เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กิจ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนบัวเชดวิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 324 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนบัวเชดวิทยา
หัวข้อข่าว : การพัฒนาชุดกิจกรรมขีววิทยา โดยใช้การจัดการเรียนรู้เเบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การพัฒนาชุดกิจกรรมขีววิทยา โดยใช้การจัดการเรียนรู้เเบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนบัวเชดวิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 170 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนบัวเชดวิทยา
หัวข้อข่าว : การอบรมพัฒนาครูสหวิทยาเขต 8 ระหว่างวนที่ 9-11 กุมภาพันธ์ ณ จังหวัดมุกดาหาร

คณะครูสังกัดโรงเรียนใน สหวิทยาเขต 8 พร้อมใจยกทีมไปจัดงานที่จังหวัดมุกดาหาร อย่างสนุก ได้สาระ การแลกเปลียนแนวคิดใหม่ ๆ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนบัวเชดวิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 350 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
หัวข้อข่าว : I dol TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุรินทร์

ในการนี้ทางโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน ได้เข้าร่วมการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถกล้าแสดงออก นักเรียนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ซึ่งโรงเรียนของเราได้ดำเนินการส่งผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 5 คู่ ผลปรากฏว่่าเป็นตัวแทนจังหวัดสุรินทร์ในการแข่งขันได้... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 248 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนร่วมนำเสนอผลงานการดำเนินโครงการ ชมรม TO BE NUMBER ONE รักษาระดับเงินปีที่3

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานการดำเนินการชมรม TO BE NUMBER ONE ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแ่ก่น ในการนี้ทางชมรมได้รับผลการพิจารณาเป็นชมรมที่มีผลการดำเ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 219 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนบัวเชดวิทยา
หัวข้อข่าว : วิ่งเฉลิมพระเกียรติ

เทศบาลตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด ร่วมกับโรงเรียนบัวเชดวิทยา จัดกิจกรรม เดิน วิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 15 ธันวาคม 2557 โรงเรียนบัวเชดวิทยาของเราได้ส่งนักเรียน ครู เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน เป็นบรรยากาศที่สนุกสนาน มีความสุขมาก ๆๆ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนบัวเชดวิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 237 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนบัวเชดวิทยา
หัวข้อข่าว : ท่านรอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เยี่ยมโรงเรียนบัวเชดวิทยา

ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายถาวร กุลโชติ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิด มหกรรมส่งเสริมสุขภาพ อำเภอบัวเชด เนื่องในงาน 5 ธันวามหาราช และได้เยี่ยมชม บริบทโรงเรียนบัวเชดวิทยา "โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร " ( ระดับภาค )... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนบัวเชดวิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 235 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนบัวเชดวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมมหกรรมสร้างสุขภาพ

"คนไทยเข้ม ร่วมแรงร่วมใจ เทิดไทยองค์ราชันย์ " โรงเรียนบัวเชดวิทยา ร่วมกับอำเภอบัวเชด สาธารณสุขอำเภอบัวเชด จัดงาน ณ ลานกีฬาโรงเรียนบัวเชด... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนบัวเชดวิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 191 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันวิสาขบูชา และรณรงค์ยับยั้งนักดื่มหน้าใหม่

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น. โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้นที่วัดบ้านไทยเดิม ซืึงในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการถวายสังฆทาน ฟังเทศน์ และกิจกรรมการเวียนเทียน ตลอดจนการร่วมมือกับรพ.สต. สำเภาลูน ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 257 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
หัวข้อข่าว : รวมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 24 กุมภาพันธ์ 2557

โรงเรีียนมัธยมศรีสำเภาลูนร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร โดยในการนี้โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งโรงเรียนครับ....เฝ้ารับเสด็จ ซักถามปัญหา จัดบูธนำเสนอโครงการของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ตลอดจนรับชมคอนเสริต์ ขอบค... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 481 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำปี และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557

ทางกลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำปี และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขึ้นบริเวณลานธรรม โดยมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับคณะครู นักเรียน และส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีง... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 228 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน

อบต.สำเภาลูน และโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 ณ ลานกิจกรรม 2 โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนและบริเวณหน้าลานกิจกรรมสนามหญ้าหน้าอาคาร ในกิจกรรมครั้งนี้มีการมอบเกี่ยรติบัตรเเก่เด็กดีศรีสำเภาลูน จำนวน กว่า 50 ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 253 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
หัวข้อข่าว : วันวชิราวุธ รำลึก

smiley :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 255 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
หัวข้อข่าว : โครงการดีดี โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน "ค่ายคุณธรรมนำชีวี เก่งดี TO BE NUMBER ONE"

โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน ได้เข้าค่ายคุณธรรมนำชีวี เก่งดี TO BE NUMBER ONE เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของไทยตลอดจนการรักษาวัฒนธรรมอันดีงานและการห่างไกลจากยาเสพติด... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 254 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และประชุมผู้ปกครอง

วันที่9 สิงหาคม2556 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่1ประจำปีการศึกษา2556 เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนระลึกถึงบิดามารดา ผู้มีพระคุณสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 321 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ดำเนินการจัดกิจกรรม วันแม่ 12 สิงหาราชินี ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณบริเวณหอประชุมโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนร่วมแสดงความรัก ความกตัญญูต่อคุณแม่ และร่วมลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 340 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

วันศุกร์ที่2 เดือนสิงหาคม 2556 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ร่วมกับ ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลตาตุม และองค์การบริหารส่วนตำบลตาตุม ร่วมกันรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายในบริเวณหมู่บ้านในตำบลตาตุมจำนวน 18 หมู่บ้าน โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน นักเรียน ผู้ปกครอ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 333 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
หัวข้อข่าว : โครงการลด ละ เลิก อบายมุข MSL

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำเภาลูน ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน ร่วมมือกับสภาเด็กและเยาวชน อำเภอกาบเชิง ร่วมกันหาแนวทางในการลด ละ เลิก อบายมุข ในงานนี้มีการสร้างเครื่อข่ายการทำงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนท... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 268 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
หัวข้อข่าว : ผลการประกวดมารายาทไทย ธนชาติริเริ่มเติมเอกลักษณ์ไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดมารายาทไทย กับกิจกรรม ธนชาติ ริเริ่มเติมเอกลํกษณ์ไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 28 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ลำดับที่ 12 จากทั้งหมด32 ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 262 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
หัวข้อข่าว : ตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนอายุ 15ปีขึ้นไป

31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมได้รับการตรวจสุขภาพของนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลตาตุม การตรวจในครั้งนี้เพื่อวัดหาระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อเฝ้าระวังโรคภัยต่างๆที่จะเข้ามา โดยเฉพาะโรคเบาหวาน ซึ่งสามารถ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 262 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
หัวข้อข่าว : ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน

วันที่1 สิงหาคม 2556 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ได้มาติดตาม และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศูนย์โรงเรียน)โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมโดยให้นักเรียนนำเสนอปัญหาหลังจากการปฏิบัต... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 258 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
หัวข้อข่าว : MSL---smart leader camp

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 56 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาผู้นำ งานนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากชมรมเวิร์ดคาร์พ มหาวิทยาลับรามคำแหง ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ได้มาให้ความรู้ในครั้งนี้ครับ...MSL... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 242 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา2556

วันที่25 - 26 กรกฎาคม 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย เป็นบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมทั้งห่างไกล... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 276 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

วันเสาร์ที่20 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2556 ตามตาราง โครงการที่มีอยู่ในแผน เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะกรรมก... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 323 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
หัวข้อข่าว : สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา...MSL

ด้วยโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในวันที่ 23 กรกฎาคม ได้มีการเวียนเทียน ถวายเทียน ตลอดจนการเดินรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาร่วมกับชุมชนในเขตบริการ...กิจกรรมนี้ได้บุญโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ....MSL... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 268 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
หัวข้อข่าว : TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศเมืองทองธานี

โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา รักษาระดับเงินปีที่ 1 ที่ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 277 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
หัวข้อข่าว : รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน ร่วมกับกศน.บัวเชดได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกวันที่ 26 มิถุนายน ในการนี้ได้มีการอบรมโดยวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรสะเดาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำเภาลูน ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ครับ MSL

...
 :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 282 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
หัวข้อข่าว : เตรียมพร้อมTO BE NUMBER ONE เมืองทองธานี

โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการประเมิน TO BE NUMBER ONE เพื่อรักษาระดับเงินปีที่1 ระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องได้ให้กำกลังใจและเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่แล้วครับบบบบ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 258 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
หัวข้อข่าว : เตรียมความพร้อมรับการประเมิน

โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนได้เตรียมการรับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล โดยทางโรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินดังกล่าวแล้ว.....โดยเน้นที่่ตัวนักเรียนเป็นสำคัญ ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 254 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

กิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์ โดยจัดกิจกรรมทุกวันอังคารในทุกสัปดาห์ เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้ออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง สร้างจิตสำนึกในการรักสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกันต่อตนเอง และความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

...
 :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 326 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
หัวข้อข่าว : บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

วันพุธที่10 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ร่วมกับชุมชนชาวตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย โดยกาชาดจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้รับบริจาคในครั้งนี้ ณ หอประชุมนิโลบล โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ตั้งแต่... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 316 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
หัวข้อข่าว : วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ประจำปีการศึกษา 2556

กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนเทพอุดมวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2556 ณ สนามกีฬา โรงเรียนเทพอุดมวิทยา เพื่อทบทวนคำปฏิญาณและพิธีสวนสนาม... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 287 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ประจำปีการศึกษา 2556

กลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเทพอุดมวิทยา จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 โดยมีคณะครูและนักเรียน ร่วมเดินรณรงค์ เพื่อรวมพลังและสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านยาเสพติดทุกชนิด ครับ.......... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 318 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ประจำปีการศึกษา 2556

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนเทพอุดมวิทยา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 โดยนักเรียนได้แต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี บรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้ และความสนุกสนาน ลองเข้าไปชมรูปภา... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 258 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
หัวข้อข่าว : พิธีสวนสนามทบทวนคำปฏิญาณ

วันที่3กรกฎาคม 2556 วันนีทางโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม โดยกลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดพิธีสวนสนามทบทวนคำปฏิญาณ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย ซึ่งกิจการลูกเสือเนตรนารี เป็นกิจกรร... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 288 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระแก้ววิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนพระแก้ววิทยาจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ เพื่อระลึกถึงผู้ก่อตั้งลูกเสือ มีกิจกรรมเดินสวนสนาม กล่าวคำปฏิญาณ และการบำเพ็ญประโยชน์ของเหล่าลูกเสือเนตรนารี... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระแก้ววิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 278 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระแก้ววิทยา
หัวข้อข่าว : การประชุมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ

วันที่ 29 มิถุนายน 2556 คณะครูโรงเรียนพระแก้ววิทยาร่วมการประชุมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูง ในปี 2558... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระแก้ววิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 270 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระแก้ววิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2556 โรงเรียนพระแก้ววิทยาจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักเรียนได้รู้เท่าภัยของยาเสพติด โดยมีนักเรียนแกนนำต่อต้านยาเสพติดเป็นผู้ให้ความรู้ และมีการแสดงดนตรีต่อต้านยาเสพติดจากนักเรียนชั้น ม.4 และ ม.5... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระแก้ววิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 248 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระแก้ววิทยา
หัวข้อข่าว : รำลึกครูกลอนวันสุนทรภู่

วันที่ 26 มิถุนายน 2556 โรงเรียนพระแก้ววิทยาจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อระลึกถึงครูกลอน ในกิจรรมมีการประกวดการแต่งกาย การร้องเพลง แต่งกลอน เขียนเรียงความ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระแก้ววิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 276 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
หัวข้อข่าว : การประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับตำบล

1 กรกฎาคม 2556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาตุม ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอสังขะ การประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับตำบล เนื่องในพื้นที่ตำบลมีการแพร่กระจายของโรคไข้เลือดออก โดยแกนนำคือผู้นำชุมชน และอสม.ในแต่ละหมู่บ้าน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 250 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนปิยมินทร์คุณารักษ์ แนะแนวทางการศึกษาต่อ

วันที่26มิถุนายน 2556 โรงเรียนการพยาบาลปิยมินทร์คุณารักษ์ได้มาแนะแนวทางการศึกษาต่อในหลักสูตรระยะสั้นผู้ช่วยพยาบาลให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการศึกษาในอนาคตเพื่อประกอบอาชีพ และมีรายได้ช่วยเหลือตัวเองและครอบครัว ทางโรงเรียนขนาดมอญพิทยา... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 272 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่20มิถุนายน 2556 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม.33 เครือข่ายที่8(ศรีนครอัจจะ)จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึก เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล และส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ให้นักเรียนเห็นคุณค่าความสำคัญ และรำลึกถึงกวีเอกของไทย อีกทั้งให้นักเรียนได้... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 295 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2556

วันที่13 เดือนมิถุนายน 2556 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมจัดพิธีไหว้ครูขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีค่านิยมอันดีงาม รู้จักกตัญญู มีความเคารพต่อครู อาจารย์ และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยให้อยู่สืบไป

...
 :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 352 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
หัวข้อข่าว : ใหว้ครูผู้มีพระคุณ

วันที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุม โรงเรียนเทพอุดมวิทยา กลมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษษ ศาสนาและวัฒธรรม ได้จัดกิจกรรม ใหว้ครูผู้มีพระคุณ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ศิษย์เก่า คุณครูทุกท่านได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูรู้คุณ ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว จะประกอบไปด้วยคูรครูทุก... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 279 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระแก้ววิทยา
หัวข้อข่าว : ครูพระแก้ววิทยารับประเมินเพื่อขอรับหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

13 มิถุนายน 56 ครูโรงเรียนพระแก้ววิทยารับประเมินเพื่อขอรับหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกอบด้วย ครูประสิทธิ์ ทองเปลว ครูสุพิน เสาสูง ครูน้ำนิ่ง ทรงกุล บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นมีครูเข้าร่วมเพื่อให้กำลังใจอย่างหนาแน่น... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระแก้ววิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 312 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระแก้ววิทยา
หัวข้อข่าว : 13 มิ.ย. พระแก้ววิทยาระลึกพระคุณครู

13 มิถุนายน 2556 โรงเรียนพระแก้วจัดพิธีไหว้ครู เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูรู้คุณและเคารพบุคคลที่ควรเคารพตามประเพณีแบบแผนอันดีงามของไทย ในกิจกรรมมีการแสดงความสามารถของนักเรียน และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศในการแข่งขัน คัดลายมือ แต่งกลอน และเรียงควา... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระแก้ววิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 285 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระแก้ววิทยา
หัวข้อข่าว : 13 มิ.ย. พระแก้ววิทยาระลึกพระคุณครู

13 มิถุนายน 2556 โรงเรียนพระแก้วจัดพิธีไหว้ครู เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูรู้คุณและเคารพบุคคลที่ควรเคารพตามประเพณีแบบแผนอันดีงามของไทย ในกิจกรรมมีการแสดงความสามารถของนักเรียน และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศในการแข่งขัน คัดลายมือ แต่งกลอน และเรียงควา... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระแก้ววิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 254 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
หัวข้อข่าว : งานกิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน ปีการศึกษา 2556

ด้วยฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนได้จัดกิจกรรมรำลึกถึงบุญคุณของคุณครู และสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดแก่หมู่คณะ นักเรียน ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมการไหว้ครูขึ้น ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ ลานกิจกรรม 2 โดยมีท่านผอ.ไพบูลย์... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 296 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
หัวข้อข่าว : การประเมิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา รักษาระดับเหรียญเงินปีที่ 1

ด้วยโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน ได้จัดการต้อนรับคณะกรรมการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา รักษาระดับเหรียญเงินปีที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556 ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือและแนะนำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณท่าน... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 389 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสลันปะโอน รับน้องสร้างสรรค์

ด้วยทีมงานสภานักเรียนโรงเรียนเทพอุดมวิทยา จะดำเนินการจัดกิจกรรม สลันปะโอน ซึ่งเป็นภาษาเขมร แถบอำเภอสังขะแปลว่า รักน้อง สำหรับน้อง ม.1 และน้อง ม.4 จะจัดกิจกรรมในวันที่ 14 มิถุนายน 2556 โดยมีวัถุประสงค์ที่สำคัญ คือสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างทักษะ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 286 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมบูรณาการสร้างพลังเด็กดีศ๊เทพอุดม

โรงเรียนเทพอุดมวิทยาเร่งพัฒนานักเรียนโรงเรียนเทพอุดมวิทยาให้เป็นคนดี ควบคุู่คนเก่งและดำเนินการจัดกิจกรรมในหลายรูปแบบ โดยทีมงานพี่สภานักเรียนที่เข้มแข็ง วันอังคารรักออกกำลังกาย วันพุธรักโรงเรียน วันพฤหัสมารยาทงาม และเช้าวันศุกร์ สร้างสมาธิสร้างปัญา... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 286 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

นายเลิศชาย สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการขับเคลื่อนมู่งสู่ประชาคมอาเซียน(ASEAN Community )และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องบัวขาว โรงเรียนขนาดมอญพิยาคม ในวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ซึ่ง... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 270 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชายแดนระดับประเทศ

นายไพบูลย์ ศิริมา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ได้เปิดเผยว่า ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน ได้เตรียมการจัดการต้อนรับคณะกรรมการการประเมินรอบแรก สำหรับชมรมดีเด่นระดับประเทศในการรักษาระดับเงิ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 505 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระแก้ววิทยา
หัวข้อข่าว : 13 มิ.ย. พระแก้ววิทยาระลึกพระคุณครู

โรงเรียนพระแก้ววิทยา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ จัดกิจกรรมวันไหว้ เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณที่สาม ตอบแทนพระคุณด้วยการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2556... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระแก้ววิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 334 ครั้ง]
 
 จำนวน  54  รายการ