ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สหวิทยาเขต

<<หน้าแรก>>
ภาพกิจกรรม
รายละเอียด
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา ได้จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวนาถุง และรับเมล็ดพันธืผักพระราชทาน

รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ร. เป็นประธานเกี่ยวข้าวนาถุง ใน “โครงการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และได้ทำการขยายผลจากข้าวนาถุงมาเป็นผักในถุงปลอดสารพิษ เมื่อ ๙ พ.ย.๖๑ เวลา ๑๐๐๐ น. พ.อ.เอกภาพ สุหร่าย... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 34 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการเดินรณรงค์การไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ท่านผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์การไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชาติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยขบวนรณรงค์ได้ออกเดินประชาสัมพันธ์ไปตามพื้นที่ชุมชน ตำบลทุ่งมนค่ะ ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 197 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปี2559

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารได้จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ขึ้นเพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของบุคคลสำคัญในอดีต ทีมีต่อคนไทย และต่อวิชาภาษาไทย ซึ่งได้มีกิจกรรมต่างๆมากมายที่ให้ความรู้ ความสนุกสนาน นักเรียนให้ความสนใจเต็มที่ค่ะ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 219 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรับน้องใหม่ปีการศึกษา2559

บ่ายของวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ของนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง ให้รักใคร่กลมเกลียว สามัคคีกัน สนิทสนมกันมากขึ้นค่ะ ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 225 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2559

เช้าวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้บูชาคุณครู บรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักความเคารพที่ลูกศิษย์มีต่อคุณครูค่ะ ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 199 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
หัวข้อข่าว : การสอบวิชาพิเศษสูทกรรม กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2558 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมการสอบวิชาพิเศษสูทกรรม วิชาที่ว่าด้วยการทำอาหารชาวค่าย เพื่อให้ลูกเสือ - เนตรนารีได้เรียนรู้การทำอาหาร ในหลักสูตรการศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาลูกเสือ-เนตรนาร... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 312 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา
หัวข้อข่าว : 2

hhh

...
 :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 217 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา
หัวข้อข่าว : “วันวชิราวุธ” 25 พฤศจิกายน 2557

เนื่องด้วยในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิด ลูกเสือไทย อีกวาระหนึ่ง ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนตาเบาวิทยา จึงได้พร้อมใจกัน ถวายราชสดุดีแด่ดวงวิญญาณข... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 228 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
หัวข้อข่าว :

... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 258 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมาโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจิริยธรรม คณะครู บุคคลากร และนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้นโดยการอบรมในปีนี้ อบรมที่ วัดเขาศาลา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมนี้อิ่มบุญกันถ้วนหน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 271 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้บูชาพระคุณของครู กิจกรรมดำเนินไปด้วยเรียบร้อยค่ะ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 233 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนตาเบาวิทยาจัดโครงการเข้าค่ายอบรม คุณธรรม จริยธรรม

โรงเรียนตาเบาวิทยา ได้จัดโครงการเข้าค่ายอบรม คุณธรรม จริยธรรม ระหว่าง วันที่ 19-21 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ณ วัดป่าห้วยเสนง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ นักเรียนได้ปลูกฝังจิตสำนึก ในด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรี... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 239 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการเข้าค่ายวิชาการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันนี้โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยาได้จัดโครงการเข้าค่ายวิชาการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดกระบวนการและเทคนิคทางการเรียนรู้ ได้รับเกียรติจาก นายสุคนธ์ โสกรรณิตย์ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 490 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 252 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนตาเบาวิทยาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกภาษาอังกฤษ

โรงเรียนตาเบาวิทยาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกภาษาอังกฤษ

...
 :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 230 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1/2557

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมาโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ขึ้นเพื่อชี้แจง และร่วมปรึกษาหารือกิจกรรมต่างๆในภาคเรียนที่ 1 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและเข้... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 211 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนตาเบาวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกภาษาอังกฤษ

รายละเอียดดังไฟล์แนบเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 240 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : วันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารได้จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดี เต็มไปด้วยความรักและอาลัยยิ่ง ของรอบรั้วชมพู-ขาว ทางคณะครูและบุคลากรทางการศึก... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 231 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ขอเเสดงความยินดีกับนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์

พวกเราชาวปราสาทเบงวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ เด็กหญิงสุดารัตน์ รสหอม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2เหรียญทองระดับชาติ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 223 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมมอบเกียรติบัตร

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนทีมนาฏมวยไทยที่เข้าแข่งขันรอบท้องถิ่น ณ จังหวัดมหาสารคาม โดยผลการแข่งขัน ทีม ม.ปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท และทีม ม.ต้น ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 225 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา
หัวข้อข่าว : ครูดีสหวิทยาเขต 7

วันนี้ 09.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 นายไพศาล วุทฒิลานนท์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ครูดีศรีสหวิทยาเขต 7 ปราสาท - เชิงพนม ณ ห้อง KM ประสาทวิทยาคาร และวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับท... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 236 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : งานวันครู ปี2557

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูที่โรงเรียนปราสาทศึกษาคาร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ วันครูปีนี้มีข้าราชการครูได้รับรางวัลอันน่าภาคภูมิใจหลายท่านเลยค่ะ รางวัลหนึ่ง... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 279 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : สวัสดีปีใหม่

... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 217 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา
หัวข้อข่าว : รณรงค์สวมหมวกนิรภัยผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ โคกยางวิทยา 27 ธ.ค. 56

โครงการฝึกอบรมวินัยจราจรและรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และลดการสูญเสียด้านชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินที่อาจเกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนทั้... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 213 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมาท่านผู้อำนวยการ และบุคลากรโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ร่วมกับหน่วยงาน และองค์กรต่างๆของชุมชนชาว ตำบลทุ่งมน-สมุด ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมน (ริมราษฏร์นุสรณ์)

...
 :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 241 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา
หัวข้อข่าว : วันพ่อแห่งชาติ

สดุดีภัทรมหาราชา ช่ออักษราลี ผู้ประพันธ์ น้อมนบอภิวาท แทบเบื้องบาทพระทรงศรี เอกองค์วงศ์จักรี สถิต ณ หทัยชน ห้าธันว์มาบรรจบ สิริภพภูมิพล ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 306 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรม "วันเอดส์โลก"

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยาได้จัดกิจกรรม "วันเอดส์โลก" วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และต่อต้านโรคเอดส์ โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวรรค์มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้และจัดกิจ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 234 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
หัวข้อข่าว : ถวายราชสดุสี วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

วันที่ 25 พ.ย. 2556 เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 221 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
หัวข้อข่าว : การสอบธรรมศึกษาสนามหลวง

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยาได้เป็นสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง โดยสอบนักธรรมชั้นตรีและชั้นเอก และนักเรียนโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยาได้ร่วมสอบในครั้งนี้ด้วย... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 215 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา
หัวข้อข่าว : วันวชิราวุธ

วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี สาเหตุที่กำหนดให้เป็นวันนี้ เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 228 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวโคกยางวิทยา

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา คณะครู นักเรียนโรงเรียนโคกยางวิทยา ได้ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวบนที่นาของโรงเรียนโคกยางวิทยาประมาณ 30 ไร่ โดยมีท่านกำนันนิพนธ์ มัญจกาเพศ และท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยางคนใหม่ นายนำ ระเมียดดี มาเป็นประธาน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 223 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
หัวข้อข่าว : ถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตของเรา ชาว คตว.

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ในคาบ 7 คณะครูและนักรียนโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา ได้ร่วมมือกันเก็บเกี่ยวข้าวที่ปลูกในแปลงนาหลังโรงเรียน ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 255 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนตาเบาวิทยาประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

วันนี้โรงเรียนตาเบาวิทยา ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในภาคเรียนที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนตาเบาวิทยา วัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง การชี้แจงทางด้านงานวิชาการ และงานปกครอง รวมถึงแจ้งผลการเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา กิจกรรมที่จะม... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 227 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2556

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาท่านผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนทุ่่งมนวิทยาคาร ได้จัดวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารเพื่อร่วมปรึกษาหารือ ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ซึ่งทางผู้ปกครองได้ให้ความร่วมมือ เข้าร่วมประชุม และร่วมปรึกษาหารือ กันอย่างพ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 267 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยาจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และชุมชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสรับทราบนโยบาย และแนวทางในการนำเนินงานของโรงเรียน ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาของบุตรหลาน รับทราบป... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 240 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา
หัวข้อข่าว : จัดการแข่งขันกีฬาและกีฑา นักเรียนประจำปีการศึกษา 2556

โรงเรียนตาเบาวิทยา ได้จัดการแข่งขันกีฬาและกีฑา นักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 1 พฤษจิกายน 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนตาเบาวิทยา ซึ่งมีนายศุภชัย เหรา เป็นประธานจัดการแข่งขันร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 266 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา
หัวข้อข่าว : กฐินสามัคคี ตำบลโคกยาง

โรงเรียนโคกยางวิทยาร่วมกับตำบลโคกยาง คณะสงฆ์ตำบลโคกยาง ข้าราชการ พนักงาน พ่อค้า ประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะดาด ได้ร่วมกันจัดกฐินผ้าป่า (กฐินตำบล) 2556 เพื่อรักษาขนบธรรมเนีย... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 237 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา เข้าร่วมมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา56ฯ พัฒนานักเรียนในศตวรรษที่ 21

นายพศิน บัวหุ่ง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ตำบลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วม "มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา 56 มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน พัฒนานักเรียนในศตวรรษที่ 21" โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เเละเครือข่ายส่งเสริมประ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 343 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2556 คณะครู บุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช ร่วมกับชุมชน หน่วยงานต่างๆของตำบลทุ่งมน-สมุด... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 248 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมผู้นำออกกำลังกาย

โรงเรียนแนงมุดวิทยาจัดโครงการอบรมผู้นำออกกำลังกาย เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2556

...
 :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 239 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมนักเรียนแกนนำส่งเสริมสุขภาพ

โรงเรียนแนงมุดวิทยาจัดโครงการอบรมนักเรียนแกนนำส่งเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 253 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมนักเรียนแกนนำคุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย)

โรงเรียนแนงมุดวิทยาจัดโครงการอบรมนักเรียนแกนนำคุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 229 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
หัวข้อข่าว : ซ้อมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

เมื่อวันที่ พุธ ที่ 25 กันายายน ที่ผ่านมา โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยาได้ซ้อมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ณ หอประชุมตะเคียนทอง แต่ดูจากสภาพหอประชุมของเรา น้ำท่วมทำให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างที่ปรากฏตามภาพคะ # เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 241 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา
หัวข้อข่าว : ค่ายวิชาการภาษาอาเซียน

โรงเรียนตาเบาวิทยา ได้จัดโครงการค่ายวิชาการภาษาอาเซียน ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2556 โดยมีนายธรรมนูญ มีเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ภาษาอังกฤษ ได้แก่ Mrs.Eugenla Delos Re... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 256 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา
หัวข้อข่าว : ภัยธรรมชาติ

วันที่ 20 กันยายน 2556 นายธรรมนูญ มีเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ให้สัมภาษณ์ว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 เกิดพายุดีเปรสชั่น พาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทำให้เกิดพายุฝนตกหนัก ส่งผลกระทบกับต้นไม้รอบบริเวณโรง... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 237 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
หัวข้อข่าว : ประกาศโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา เรื่ิองสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงาน

ประกาศโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา เรื่ิองสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงาน ด้วยโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา โดยได้รับมอบอำนาจจากสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๒๒ /๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๖ มีความประสงค์จะสอบราค... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 268 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา
หัวข้อข่าว : มอบพระพุทธรูป

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา พระครูภาวนาศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าเทียนชัยพร้อมด้วยคณะผู้มีจิตศรัทธา ได้มามอบพระพุทธรูปปางลีลาวดี ให้แก่โรงเรียนโคกยางวิทยา โดยมีท่านผู้อำนวยการ สมชัย นามสว่าง,นายวขาน บัวบาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 238 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
หัวข้อข่าว :

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ได้จัดกิจกรรม อบรมขับขี่ปลอดภัย จากพี่ๆ เอ.พี ฮอนด้า จำกัด ในวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีคณะครูเเละนักเรียนรับฟังการบรรยายเ้ชิงทฤษฎี ณ หอประชุมโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา เเละร่วมกันปกิบัติจริง มีการทดสอบความสามารถในการขับขี่จักรยานยนต์ของนัก... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 256 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตานีวิทยา
หัวข้อข่าว : ตานีวิทยาเกมส์ 2556

วันนี้ 30 สิงหาคม 2556 โรงเรียนตานีวิทยา สพม.33ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีทั้งกรีฑาและกีฬาชิงชัยกันหลายรายการ และการประกวดกองเชียร์ และเชียลีดเดอร์ ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตานีวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 252 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา
หัวข้อข่าว : อบรมโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

อบรมโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น วันนี้ 30 สิงหาคม 2556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาเบา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา โรงเรียนตาเบาวิทยา ร่วมกันจัดโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 253 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี

ด้วยโรงเรียนโคกยางวิทยา ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยอำเภอปราสาท ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ สร ๐๓๑๘/๒๕๑๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 262 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
หัวข้อข่าว : วันเเม่เเห่งชาติ

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ นาย พศิน บัวหุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาให้เกียรติเป็นประธาน เนื่องในวันแม่แห่งชาติในปีนี้ ณ หอประชุมโรงเรียน เป็นกิจกรรมเพือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียน ได้รักและใส่ใจ ในสถาบันครอบครัว บรรยากาศในงานเป็นภาพที่ท... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 297 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง วันที่ 2 สิงหาคม 2556 นายพศิน บัวหุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนโรงเรียน ขึ้นรับเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอกาบเชิง เนื... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 295 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตานีวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนตานีวิทยาจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2556

โรงเรียนตานีวิทยา จัดกิจกรรม วันแม่ 12 สิงหาราชินี ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณบริเวณหอประชุมโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนร่วมแสดงความรัก ความกตัญญูต่อคุณแม่ และร่วมลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์ และรับประทานอาหารร่วมกัน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตานีวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 271 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตานีวิทยา
หัวข้อข่าว : พลังตานีวิทยา ..พลังสุรินทร์

เมื่อเวลา 13.00น. วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2556 นักเรียนโรงเรียนตานีวิทยาระดับชั้นม.4-ม.6 กว่า300 คน ได้รับเกียรติให้ไปร่วมงานรวมพลังต่อต้านยาเสพติด ที่ศูนย์ศิลปาชีพอีสานใต้ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีพี่ๆทหารนำรถ GMC มารับ ซึ่งมีนักเรียน เยาวชน กว่า 20... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตานีวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 267 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา
หัวข้อข่าว : วันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนตาเบาวิทยา ได้จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2556 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนตาเบาวิทยา ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. นำโดยนายธรรมนูญ มีเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมีผู้ให้เกียรติเข้าร่วม... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 290 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา
หัวข้อข่าว : วันอาเซียน

โรงเรียนตาเบาวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN Day) ขึ้นที่อาคารเอนกประสงค์ เมื่อวันที่ 8 เดือนสิงหาคม 2556 โดย นายธรรมนูญ มีเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิด คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 299 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา
หัวข้อข่าว : ASEAN DAY

โรงเรียนแนงมุดวิทยาจัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน "กิจกรรม ASEAN DAY" ประจำปีการศึกษา 2556... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 288 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนแนงมุดวิทยาจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 286 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตานีวิทยา
หัวข้อข่าว : ครูโรงเรียนตานีวิทยา เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโครงการโรงเรียนในฝัน และโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1 ยกโรงเรียน

คณะครูและผู้บริหาร โรงเรียนตานีวิทยา สังกัด สพม.33 สุรินทร์ เข้าสัมมนา ยกโรงเรียน ณ ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ เมื่อวันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2556 โดย สพฐ.มุ่งเน้นสร้างความยั่งยืนและครบวงจรในการพัฒนาทั้งคุณภาพและคุณธรรมนำวิชาการ ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตานีวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 405 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตานีวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนตานีวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2556

โรงเรียนตานีวิทยา สังกัด สพม.33 สุรินทร์ ได้จัดขบวนเทียนร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการปลูกฝัง และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมศาสนา และเป็นโครงก... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตานีวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 274 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนตาเบาวิทยา จัด”โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม”

วันนี้ นายธรรมนูญ มีเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ให้สัมภาษณ์ว่า โรงเรียนตาเบาวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้มีการจัด”โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม” ขึ้น ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2556 ณ วัดป่าไตรว... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 284 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา
หัวข้อข่าว : ปลูกไผ่พลิกฟื้นผืนป่า

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนโคกยางวิทยา ร่วมใจกันปลูกต้นไผ่ พลิกฟื้นผืนป่าโรงเรียนโคกยางวิทยาให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาในอดีต สิ่งสำคัญยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของเด็กๆนักเรียนและคนในชุมชนตำบลโคกยางได้อีกด้วย... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 326 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา
หัวข้อข่าว : รำลึกบรมครู สุนทรภู่ กวีเอกกรุงรัตนโกสินทร์

โรงเรียนแนงมุดวิทยาจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันวันภาษาไทยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 56

...
 :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 323 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
หัวข้อข่าว : รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทย

คุณครูสุพจน์ กะการดีให้เกียรติเป็นประธาน เนื่องในวันสุนทรภู่ จัดกิจกรรมขึ้น ณ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วันที่ 28 มิถุนายน ประจำปีพุทธศักราช 2556 เริ่มกิจกรรมจากการแสดงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้สร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับทุกคน... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 313 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
หัวข้อข่าว : สวมเสื้อขาวบริสุทธิ์ต้านยาเสพติดโลก

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) กำหนดวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี "เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก" ณ วันที่ 26 มิถุนายน ปีพุทธศักราช 2556 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา เรียนเชิญคุณ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 286 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา
หัวข้อข่าว : Dance ต้านยาเสพติด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้จัดให้มีการประกวดแข่งขัน To Be Number One Dancercise 2013 วันที่ 16 มิถุนายน  ที่ผ่านมา ที่สนามศรีนรงค์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ การแข่งขันในครั้งนี้มีทีมผู้สมัครเข้าป... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 263 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตานีวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนตานีวิทยา จัดกิจกรรม "วันสุนทรภู่ ครูกวีสี่สมัย ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทย ต้านภัยยาเสพติด"

ในวันนี้26 มิถุนายน 2556 กลุ่มสาระฯภาษาไทย โรงเรียนตานีวิทยา อ.ปราสาท สพม.33 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึกภายใต้ชื่องาน "วันสุนทรภู่ ครูกวีสี่สมัย ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทย ต้านภัยยาเสพติด" เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ให้นักเรียนเห็นคุณค่าความสำคัญ และรำลึ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตานีวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 284 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตานีวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนตานีวิทยา นร.กว่า800 คนร่วมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2556

โรงเรียนตานีวิทยา อ.ปราสาท สพม.33 ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นม.1-ม.6 ประจำปีการศึกษา ในวันที่ 20-21 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนตานีวิทยา มีนักเรียนเข้าร่วม กว่า800 คน โดยได้นิมนต์คณะพระวิทยากรมืออาชีพจาก ศูนย์พัฒนาค... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตานีวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 311 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา
หัวข้อข่าว : มะนาวคอนโด

โรงเรียนโคกยางวิทยา โดยการนำของท่านผู้อำนวย นายสมชัย นามสว่าง ได้ส่งเสริมให้คณะครู นักเเรียน ปลูกมะนาวคอนโดขึ้น ในบริเวณโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการส่งเสริมให้คณะครูและนักเรียนได้มีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้การปลูกมะนาว การดูแลมะนาว การตัดต่อแต่งกิ่ง รวมถึงก... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 260 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ของชาว คตว. ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อรำลึกถึงพระคุณของครู และการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 246 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา
หัวข้อข่าว : มอบเกียรติบัตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกยางวิทยา นายสมชัย นามสว่าง มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ร่วมประกวดจัดพานวันไหว้ครู เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา และมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนห้องนักเรียน ที่ชนะการประกวดการทำความสะอาดชั้นเรียน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 396 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนโคกยางวิทยาจัดอบรมภาษาอังกฤษ

โรงเรียนโคกยางวิทยาจัดอบรมโครงการอบรมสนทนาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน โรงเรียนโคกยางวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อใ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 254 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา
หัวข้อข่าว : แนงมุดวิทยา จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้าน ICT ให้กับนักเรียน

โรงเรียนแนงมุดวิทยา จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ด้าน ICT ให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 56 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 275 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา
หัวข้อข่าว : ชาวแนงมุดวิทยา น้อมจิต วันทา บูชาคุณครู

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2556 โรงเรียนแนงมุดวิทยาจัดกิจกรรม "วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556"... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 505 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา
หัวข้อข่าว : แนงมุดวิทยา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2556 โรงเรียนแนงมุดวิทยาได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556 ในการจัดกิจกรรมครั้งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองของนักเรียนเป็นอย่างดี... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 263 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา
หัวข้อข่าว : ค่ายรักการอ่าน ปี 2552-2561 ปีแห่งทศวรรษการอ่าน โรงเรียนแนงมุดวิทยา

เมื่อวันที่ 7-8 มิ.ย. 2556 โรงเรียนแนงมุดวิทยาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ภายใต้ กิจกรรม "ค่ายรักการอ่าน ปี 2552-2561 ปีแห่งทศวรรษการอ่าน"

...
 :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 331 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : คีตะมวยไทย..รางวัลโล่พระราชทาน..โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร..

เมื่อวันที่ 7 8 9 มิถุนายน 2556 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ได้เข้าร่วมการแข่งขัน คีตะมวยไทย ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร โดย ศูนย์พัฒนากีฬาเยาวชนพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ชมรมครูมวยไทยภาคอีสาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ในการ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 346 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตานีวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนตานีวิทยา จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2556 โดยสภานักเรียน

ในวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2556 โรงเรียนตานีวิทยา จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2556 อย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งจัดโดยสภานักเรียน โรงเรียนตานีวิทยา นายพงศกร สุขจิต ประธานสภานักเรียน กล่าวว่า ในปีนี้ สภานักเรียนมีแนวคิดการนำต้นกล้วยไม้ มาไหว้ครูแทนพาน นำร่องห้องเรี... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตานีวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 400 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา
หัวข้อข่าว : วันไหว้ครู

วันนี้ เมื่อเวลา 08.00 น.ถึง 12.00 น. โรงเรียนตาเบาวิทยา ได้จัดกิจกรรม “วันไหว้ครู”ขึ้น โดยมีนายธรรมนูญ มีเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา เป็นประธานในพิธี โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนตาเบาวิทยาร่วมกิจกรรม นอกจากการไหว้ครูดัง... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 300 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
หัวข้อข่าว : น้ำตาเเห่งความสุขใจในวันไหว้ครู ๑๓ มิ.ย ๕๖ ปราสาทเบงวิทยา สพม๓๓

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา นายพศิน บัวหุ่ง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันไหว้ครูประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน บรรยากาศในกิจกรรมเต็มไปด้วยความรักความห่วงใยที่คุณครูกับศิษย์มอบให้ น้ำตาของทุกคนได้หลั่งริน หยดน้าตาเเห่งค... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 314 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ภายใต้ชื่อ "ไหว้ครู บูชาครู" เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารทุกคน ได้รำลึกถึงพระคุณของครูผู้ประสิทธิ์ ประสาทวิชา โดยมี นายวสันต์ ปัญญาธานี ผู้อำนวยการ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 312 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ได้ อันดับ 4 ISUZU นาฏมวยไทย รอบภูมิภาค โครงการ รักชาติ รักษ์มวยไทย ปี 4

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ISUZU นาฏมวยไทย รอบภูมิภาค โครงการ รักชาติ รักษ์มวยไทย ปี 4 ประจำปี 2556 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น ได้อันดับที่ 4 ได้รับรางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร พร้อม... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 329 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตานีวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนตานีวิทยา จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนตานีวิทยา สพม.33 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.1-ม.6 ในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556 ในวันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2556 ณ หอประชุมโรงเรียนตานีวิทยา โดยมีนายวงคต ยอดเยี่ยม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ น... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตานีวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 834 ครั้ง]
 
 จำนวน  84  รายการ