ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สหวิทยาเขต

<<หน้าแรก>>
ภาพกิจกรรม
รายละเอียด
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมค่ายวิชาการ STEM ศึกษา

โรงเรียนหนองอียอวิทยา ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ STEM ศึกษา ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ อาคารยกยอ โรงเรียนหนองอียอวิทยา ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานผสานกับได้รับความรู้จากคณะวิทยากร โรงเรียนกระสังพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 128 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

โรงเรียนหนองอียอวิทยาได้จัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ซึ่งจะได้รู้ว่านักเรียนมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรเพื่อนำมาประกอบในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 281 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนหนองอียอวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของแม่ โดยนักเรียนจะพาคุณแม่มาร่วมในงาน ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นของความรักที่นักเรียนแสดงออกกับคุณแม่... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 268 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู

โรงเรียนหนองอียอวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญต่อการเคารพต่อผู้ให้การอบรมปลูกฝังความรู้และวินัยในการเรียน ภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความซาบซึ้ง ซึ่งมีทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ อาค... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 349 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูศศิกาญจน์ ชุมแวงวาปี

โรงเรียนหนองอียอวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูศศิกาญจน์ ชุมแวงวาปี ในโอกาสเข้ารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 255 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนหนองอียอวิทยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยนายสรศักดิ์ สีตาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมใจถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพร ในวัน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 249 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมกีฬาสี

โรงเรียนหนองอียอวิทยาได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ในระหว่างวันที่ 20 -21 สิงหาคม 2557 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคี และเป็นการให้นักเรียนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัย... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 266 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมอาเซียน

โรงเรียนหนองอียอวิทยาได้จัดกิจกรรมอาเซียนขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 โดยนักเรียนได้ร่วมใจกันแต่งชุดประจำชาติอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

...
 :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 228 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา
หัวข้อข่าว : วันแม่

โรงเรียนหนองอียอได้จัดกิจกรรมวันแม่ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความซาบวึ้งใจของนักเรียนและคุณแม่ที่แสดงความรักต่อกัน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 247 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา
หัวข้อข่าว : การประชุมผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนหนองอียอวิทยา ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองมาร่วมรับฟังแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 260 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา
หัวข้อข่าว : การสอบธรรมศึกษา

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนหนองอียอวิทยาเป็นเจ้าภาพ จัดการการสอบธรรมศึกษา บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีนักเรียนเข้าร่วมในการสอบจำนวนมาก... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 247 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา
หัวข้อข่าว : มินิมาราธอน

โรงเรียนหนองอียอวิทยาได้จัดงานมินิมาราธอนผสานชุมชนหนองอียอครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานของผู้เข้าร่วมงานที่มาจากทั่วประเทศ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 294 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนธาตุศรีนคร
หัวข้อข่าว : จัดอบรมขยายผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Social Media

โรงเรียนธาตุศรีนคร ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี สังกัด สพม.๓๓ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Social Media ในวันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. จึงขอเชิญคณะครูบุคลากรโรงเรียนธาตุศรีนครและโรงเรียนในเขตพื้นที่บริ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนธาตุศรีนคร  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 295 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนประดู่แก้วฯ ร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ 4 ก.ค. 56 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ ได้ร่วมบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ " ทุกคนอิ่มบุญกันทั่วหน้า"... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 318 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตย

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนหนองอียอวิทยาได้จัดโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตย ณ หอประชุมโรงเรียน ซึ่งเป็นการต่อยอดความรู้จากการเข้าร่วมอบรมโครงการประชาธิปไตยของคณะกรรมการสภานักเรียน โดยภายในงานได้มีการบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและหลักการของประชาธ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 320 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนธาตุศรีนคร
หัวข้อข่าว : ปลูกกล้าวิชาคุณธรรม

เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ พระธรรมทูตอำเภอรัตนบุรี สายที่ ๖ จำนวน ๓ รูป จาริกบรรยายธรรม ณ โรงเเรียนธาตุศรีนคร คณะครูและนักเรียนร่วมสดับพระธรรมเทศนาตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.-๑๕.๓๐ น. ได้ทั้งสาระและบันเทิงธรรม เย็นกาย เย็นใจ สาธุๆๆๆๆๆ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนธาตุศรีนคร  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 344 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา
หัวข้อข่าว : รำลึกพระคุณครู

โรงเรียนหนองอียอวิทยา ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ สพม.๓๓ จัดพิธีไหว้ครู เพื่อรำลึกและเชิดชูพระคุณของคุณครู เมื่อพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและซาบซึ้งใจที่มีต่อพระคุณของคุณครู... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 350 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนธาตุศรีนคร
หัวข้อข่าว : บูชาครูธาตุศรีนคร

โรงเรียนธาตุศรีนคร ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ สพม.๓๓ จัดกิจกรรมไหว้ครู รำลึกถึงพระคุณที่ ๓ เมื่อพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ บรรยากาศเป็นไปอย่างซาบซึ้งใจสำหรับลูกศิษย์ทุกคน แสดงออกถึงความเคารพครูได้อย่างน่ารัก... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนธาตุศรีนคร  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 477 ครั้ง]
 
 จำนวน  18  รายการ