ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สหวิทยาเขต

<<หน้าแรก>>
ภาพกิจกรรม
รายละเอียด
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมพลศึกษา

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยขอเชิญชวนประชาชนชาวอำเภอศีขรภูมิ และอำเภอใกล้เคียง ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมพลศึกษา ดร.ปัญญา หาญลำยวง ในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาไชยสุริยง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 41 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : เชิญชวนคนไทยออกกำลังกาย

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย เปิดสนามกีฬา ให้คนไทยได้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง เชิญชวนชาวอำเภอศีขรภูมิและประชาชนใกล้เคียง ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันค่ะ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 47 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 7 มีนาคม 2560 นายนิเวศน์ เนินทอง ประธานคณะกรรมการฯและประธานสหวิทยาเขต 4 ศรีสำโรง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีบัญญัติ สมชอบ นายจีระพรรณ เพียรมี และนายวิชิตชัย แข่งขัน คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/256... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 161 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 1ชุมนุม1ผลิตภัณฑ์

วันที่ 2 มีนาคม 2560 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จัดกิจกรรมเปิดโลก 1 ชุมนุม 1 ผลิตภัณฑ์ ในการนี้ นายประยุทธ เขียวหวาน ประธานอุตสาหกรรม จังหวัดสุรินทร์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย ได้ร่วมชื่นชมกิจกรรมทั้งหมด 63 ชุมนุม และ 45 โครงงาน ทั้ง... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 196 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : 28-29พฤษภาคม2559 อบรมถอดบทเรียนตามหลัก ปศพพ

วันที่ 28-29พฤษภาคม2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากสถานศึกษาพอเพียงเเกนนำ 16 โรงเรียน ณ ห้องประชุมชัยมงคล โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย โดยมีประธานในพิธี นายสำเริ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 222 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : 30พย58..กิจกรรมแนะแนวอาชีพ

วันที่30พฤศจิกายน2558 นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแนะแนวอาชีพนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ณ อาคารศรีพิสัย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จัดโดยจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 219 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : 23 ตุลาคม 2558 วันปิยะมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 ที่ผ่าน นายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม แด่องค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอศีขรภูมิ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 218 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : 3พฤศจิกายน2558 ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและครูผู้ช่วย

3พฤศจิกายน2558 นางสาวพนมพร แก้วใส รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานคณะกรรมการประเมิน พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน ได้ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและประเมินครูผู้ช่วย จำนวน 5 คน การประเมินในครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี ผลงานและการประเมินยอดเยี่ยมมาก ได้รับการชื่นช... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 187 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 1กรกฎาคม2558

วันที่ 1กรกฎาคม2558 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสยาม โดยมีนายแสน แหวนวงศ์ ประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี ทุกนายเข้าร่วมพิธีในการนี้ด้วย ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 226 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีสุขวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู

โรงเรียนศรีสุขวิทยา จัดกิจกรรมไหว้ครูให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครู... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีสุขวิทยา  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 197 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : 14 มิถุนายน 2558 รักษ์ภาษาไทย

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา นายจำลอง ภู่สมเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันสมรรถนะความสามารถด้านภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีนายแสน แหวนวงศ์ ประธานศูนย์พัฒนาการ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 272 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : 15พฤษภาคม2558ยกเสาเอกโดมหลังใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 นายจำลอง ภู่สมเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 นายปริญญา กรวยทอง ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย พร้อมด้วย... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 239 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : "ศรีพิสัยเย็นร่ำฉ่ำอมรพรสงกรานต์" ประจำปี 2558

วันที่ 17 เมษายน 2558 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยได้ทำบุญครบรอบ 43 ปี การก่อตั้งโรงเรียน นำโดยท่านประธาน นายปริญญา กรวยทอง ประธานในพิธี มีการระดมทรัพยากรสร้างอาคารเอนกประสงค์ และพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ "ศรีพิสัยเย็นร่ำฉ่ำอมรพรสงกรานต์" ประจำปี 2558 บรรยากาศเต็มไ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 316 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2557

เมื่อวันที่31มีนาคม2558 นายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี ได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าสู่พิธีการ มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปึการศึกษา2557 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อระด... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 243 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : มอบเงินบริจาค สิ่งของ ช่วยเหลืออัคคีภัย

วันที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33 และโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ได้เดินทางไปมอบเงินบริจาค สิ่งของเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ที่ได้รับอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน ณ บ้านนารุ่ง ตำบลนารุ่ง อำเภอศีขรภูมิ จัง... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 246 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : ลงนามถวายพระพร ณ โรงพยาบาลศิริราช

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย นำโดยนายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย เข้าร่วมลงนามถวายพระพร แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช นำความปลาบปลื้มแก่พวกเราชาวศีขรภูมิพิสัย... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 237 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : ประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา2557

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 นายสมเกียรติ พานิชย์กิจเจริญ ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาพร้อมคณะกรรมการประเมินทั้งหมด 6 ท่าน เข้านิเทศประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การประเมินเสร็จสิ้นไปด้วยดี<... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 215 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังข่าพัฒนา
หัวข้อข่าว : ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 โรงเรียนวังข่าพัฒนา ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยนายไสว บรรณาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังข่าพัฒนา นำคณะครู นักศึกษาฝึกป... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังข่าพัฒนา  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 350 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี

เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2557 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย โดยงานแนะแนว ได้จัดหาทุนการศึกษาจากคณะครูในโรงเรียนและศิษย์เก่าจากภายนอกโรงเรียน เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่เรียนดี ซึ่งทุนที่ได้จากบุคลากรในครั้งนี้ รวม 130 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 130,000 บ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 214 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : 25พฤศจิกายน2557..วันถวายราชสดุดี

เมื่อวันที่25 พฤศจิกายน 2557 นางสาวพนมพร แก้วใส รองผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี ในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในการนี้มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และ ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 230 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : ต้อนรับชาวต่างชาติ 2557

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 เวลา 17.30 น. นายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย นำคณะครูและนักเรียนส่วนหนึ่งร่วมต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยคณะทัวร์ ORIENTAL EXPRESS ชมการแสดงของนักเรียนชุดเรือมอัปสรา และการแสดงต่างๆ เพื่อป... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 235 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : ประกวดรถอาหารช้าง 2557

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ได้เข้าร่วมประกวดรถอาหารช้าง ในงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ปี 2557 ณ ลานพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นำความภาคภูมิใจให้กับชาวศีขรภูมิพิสัยทุกคน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 284 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : สืบสานประเพณีลอยกระทง

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา นายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงซึ่งจัดร่วมกับเทศบาลตำบลศีขรภูมิ ได้ร่วมแห่ขบวนกระทงและนำนางนพมาศเข้าประกวดในครั้งนี้ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 217 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว :

เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2557 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33ได้จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ ณ อาคารชัยมงคล โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัด... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 369 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : "คัดสรรอัญมณีเวทีภูมิภาค"

วันที่ 28 ตุลาคม 2557 นายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "คัดสรรอัญมณีเวทีภูมิภาค" เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ดร.... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 265 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย นำโดย ผอ.แสน แหวนวงศ์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ณ ที่ว่าการอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 296 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ที่ผ่านมาโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ได้จัดงานมุทิตาจิตให้กับคุณครูผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 3 ท่านคือ นายจอม ทองบุญ นางจิระพรรณ อึ้งอรุณ และนางเสริมศรี พวงประยงค์ ภาคเช้าบรรยากาศเต็มไปด้วยความตื้นตันใจ ลูกศิษย์และคุณครูทุก... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 242 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : กีฬาภายใน "ศรีพิสัยเกมส์ ๕๗"

วันที่ ๑๖-๑๘ ก.ค. ๒๕๕๗ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน "ศรีพิสัยเกมส์ ๕๗" ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมทางด้านวิชาการอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และฝึกทักษะความเป็นผู้นำและผู้ตามให้ผู้เรียน สร้างทักษะกระบวนการการทำงานเป็นทีม ส่... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 280 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : ๑๖ ก.ค ๒๕๕๗ ประชุมผู้บริหารสัญจร

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย นำโดยท่าน ดร.แสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการ ในนามตัวแทนสหวิทยาเขต ๔ ศรีสำโรง เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดการประชุมผู้บริหารสัญจรประจำเดือนกรกฎาคม โดยมีนายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผอ.สพม.๓๓ ประธานในการประชุม และผู้บริหารในสังกัด สพ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 275 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังข่าพัฒนา
หัวข้อข่าว : มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน

เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการไสว บรรณาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังข่าพัฒนา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวังข่าพัฒนา ร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการเบญญาภา คงรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ผู้อำนวยการจักรพงษ์ เร่งฐาปณ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังข่าพัฒนา  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 490 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังข่าพัฒนา
หัวข้อข่าว : วันไหว้ครู

โรงเรียนวังข่าพัฒนา จัดกิจกรรมวันไหว้ครู"คุรุวันทา ๕๗" ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและแสดงความนอบน้อมต่อคุณครู ผู้ที่มีพระคุณ ที่อบรมสั่งสอนคุณธรรมและมอบความรู้ให้แก่ศิษย์ ให้ลูกศิษย์เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังข่าพัฒนา  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 234 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังข่าพัฒนา
หัวข้อข่าว : อบรมธรรม ไหว้พระ สวดมนต์ทุกเย็นวันศุกร์

โรงเรียนวังข่าพัฒนา ได้จัดกิจกรรม อบรมธรรมะ ไหว้พระ สวดมนต์ทุกเย็นวันศุกร์ โดยมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้นั่งสมาธิ สวดมนต์ไหว้พระและมีการอบรมธรรมะให้กับนักเรียน โดยมีผู้อำนวยการและครูเวรอบรมธรรมะที่เป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กับนักเรียน ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังข่าพัฒนา  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 297 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังข่าพัฒนา
หัวข้อข่าว : ประชุมเตรียมความพร้อมงานรับประทานเทียนจำนำพรรษา

เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 มิถุนายน 2557 โรงเรียนวังข่าพัฒนา ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมงานรับประทานเทียนจำนำพรรษาของพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ประทาน ณ วัดบ้านข่า ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โดยมีพระครูสังฆรักษ์กุมาร ญาณเมธี เจ้าอ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังข่าพัฒนา  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 250 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู

ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมรำลึกบุญคุณครู โดยการจัดพิธีไหว้ครูในช่วงเวลาเช้าและต่อด้วยกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในภาคบ่าย คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมกันร้อยเปอร์เซ็นต์... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 196 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : เสวนาธรรมกับพระมหาสมปอง

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระมหาสมปอง ตาลปุตโต พระนักเทศน์ชื่อดังของเมืองไทย ได้มาพบปะคณะครู นักเรียนโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ได้เทศนาธรรมให้กับคณะครูและนักเรียนรับฟังธรรมอิ่มบุญกันถ้วนหน้า... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 227 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ชีวิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายดุสิต แข่งขัน ปลัดอาวุโส อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ได้ร่วมโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ชีวิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมปล่อยพันธ์ ๕,๐๐๐ ตัว ณ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 379 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : น้อมจิตวันทา บูชาพระคุณครู

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐น. ดร.แสน แหวนวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะครูทุกท่าน ร่วมกิจกรรม "น้อมจิต วันทา บูชาพระคุณครู" ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อให้นักเรียนได้ถวายตัวเป็นศิษย์ และรำลึกถึงพระคุณของคุณครู ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 192 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : ฮีโร่โอลิมปิก

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย นำโดยดร.แสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการ ได้ต้อนรับ นางสาวปวีณา ทองสุก ฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิก ยกน้ำหนัก และบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคทจำกัด ได้มามอบอุปกรณ์กีฬาและหนังสือให้กับทางโรงเรียน โดยมี นายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชก... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 439 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : หน่วยเลือกตั้งก.ค.ศ.ศีขรภูมิพิสัย

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย นำโดยท่านดร. แสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และว่าที่ร.ต.บัญญัติ สมชอบ ประธานหน่วยเลือกตั้ง ก.ค.ศ. ของครูและผู้บริหาร เลือกตั้งก.ค.ศ. อย่างพร้อมเพรียงและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 265 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : ยินดีกับเหรียญทองระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย โดยนางสาวพนมพร แก้วใส รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน รางวัลทรงคุณค่าระดับประเทศ ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ เป็นชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย และชาวสพม.33... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 249 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา
หัวข้อข่าว : เข้าค่ายลูกเสือ

ช่วงวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือศิระประภา ทุกคนผ่านกิจกรรมอย่างสนุกสนาน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 212 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา
หัวข้อข่าว : ค่ายวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา56

เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2556 โดยได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานในพิธีเปิด หลังจากนั้นนักเรียนเข้าฐานการเรียนรู้จำนวน 6 ฐาน (ฟิสิกส์ 2 ฐาน เคมี 2 ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 215 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีสุขวิทยา
หัวข้อข่าว : การประกวดวงโยธวาทิต นานาชาติ Thailand World Music Championship 2013

โรงเรียนศรีสุขวิทยาโดยการนำของท่านผู้อำนวยการจารุวรรณ บุญโต และท่านรองผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต.วรวิทย์ กมล ส่งวงโยธวาทิตเข้าประกวด รายการ Thailand World Music Championship 2013 ประเภท Street Parade โดยได้รับรางวัลรองช... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีสุขวิทยา  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 284 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนยางวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 9 ธันวาคม 2556

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 9 ธันวาคม 2556 ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนยางวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 241 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนยางวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 9 ธันวาคม 2556

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 9 ธันวาคม 2556 ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนยางวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 219 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนยางวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2556

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาิติ ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนยางวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 216 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนยางวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3-9 ธันวาคม 2556 จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3-9 ธันวาคม 2556 จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ รายการสุดยอดวงดนตรีลูกทุ่ง... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนยางวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 218 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : ถวายราชสดุดีวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 4 ธันวาคม 2556 ดร.แสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย พร้อมคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน พร้อมด้วยนักเรียน เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ ณ อาคารศรีพิสัย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย อย่างพร้อมเพรียงกัน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 230 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนยางวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนยางวิทยาคาร ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนยางวิทยาคาร ปีการศึกษา ๒๕๕๖

รายละเอียด ตามลิ้งค์  >>>>>> http://schoolweb.in.th/ywk33/news.p... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนยางวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 206 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนยางวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : สอบนักธรรมสนามหลวง ณ วัดทุ่งสว่างนารุ่ง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

สอบนักธรรมสนามหลวง ณ วัดทุ่งสว่างนารุ่ง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โดยมีคณะครูโรงเรียนยางวิทยาคาร เป็นกรรมการคุมสอบ นักเรียน จำนวน 150 คน เข้าสอบ ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนยางวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 224 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนยางวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ถวายราชสดุสี วันวชิราวุธ 25 พ.ย. 2556

เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนยางวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 216 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนยางวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนยางวิทยาคาร ร่วมกับ โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ม.3 ทุกวันเสาร์

โรงเรียนยางวิทยาคาร ร่วมกับ โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ม.3 ทุกวันเสาร์ ทำการติวเตอร์ โดยคณะครู ทั้ง 2 โรงเรียน เตรียมตัวเข้าสอบ O-NET ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนยางวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 227 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนยางวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ประเมินนักเรียนพระราชทานระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประเมินนักเรียนพระราชทานระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนยางวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 239 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : สืบสานตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ

วันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับเทศบาลตำบลศีขรภูมิและโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ได้จัดการแสดงสืบสานตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ "ศิวนาฏตยคีตา ศรีศิขรินทราเทวาลัย" ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมการแสดง ณ องค์ปราสาทศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 269 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : "มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา 56 มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน พัฒนานักเรียนในศตวรรษที่ 21"

นายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลกรทางการศึกษา เข้าร่วมงาน "มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา 56 มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน พัฒนานักเรียนในศตวรรษที่ 21" โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิท... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 235 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : กีฬาภายในศรีพิสัยเกมส์ 2556

วันที่ 24 ตุลาคม 2556 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ได้รับเกียรติจากจ่าประสิทธิ์ ไชยศรีษะ ส.ส. จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาภายในศรีพิสัยเกมส์ 2556 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2556 นี้ โดยมีการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท มีคณะกรรมการ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 269 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : วันปิยะมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2556 ดร.แสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือสมเด็จพระปิยมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน ณ ที่... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 234 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : รายงานสถานการณ์น้ำท่วม

เมื่อเช้าวันที่ 19 กันยายน 2556 มีพายุดีเปรสชั่นโหมกระหน่ำอ.ศีขรภูมิและอ.ใกล้เคียง ทำให้น้ำท่วมบริวณโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย และตัวอำเภอศีขรภูมิ เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการเป็นจำนวนมาก ทางโรงเรียนจึงได้สั่งปิดการเรียนการสอนเป็นเวลา 2 วัน เพื่อความปลอดภัยของนักเรี... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 324 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีสุขวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนศรีสุขวิทยา รับการประเมินความดีความชอบผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนศรีสุขวิทยา รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินความดีความชอบผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 17 กันยายน 2556 ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีสุขวิทยา  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 280 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีสุขวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนศรีสุขวิทยา จัดให้มีการบันทึกข้อตกลง (MOU)

โรงเรียนศรีสุขวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการจารุวรรณ บุญโต และท่านรองผู้อำนวยการว่าที่ ร.ต.วรวิทย์ กมล เพื่อร่วมมือกันในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ระหว่างผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีสุขวิทยา  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 340 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
หัวข้อข่าว : การจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) โรงเรียนห้วยจริงวิทยา

ในวัน ศุกร์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556 โรงเรียนห้วยจริงวิทยาได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลง ตามนโยบายของ สพม 33 ระหว่าง ครู กับ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ระหว่าง นักเรียน กับ ครูที่ปรึกษา โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองนักเรี... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนห้วยจริงวิทยา  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 306 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : การสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 6

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย โดยดร.แสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการ ได้นำคณะครูจำนวน 89 คน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม ในการนี้ นายสำเริง บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นประธานเปิดโครงการ "สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนในฝัน ศูนย์ฝ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 288 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุดขึ้น เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 261 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : ก้าวทันวิทย์ ปลุกจิต รักการอ่าน ผ่านการเรียนรู้ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย โดยการนำของ ดร.แสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และสัปดาห์ห้องสมุดขึ้น ภายใต้ชื่อว่า "ก้าวทันวิทย์ ปลุกจิต รักการอ่าน ผ่านการเรียนรู้ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ตามหลักปรัช... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 306 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : ยินดีต้อนรับคณะครูศรีษะเกศวิทยาลัย2 ห้วยคล้า

ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 นี้ โรงเรียนศรีษะเกศวิทยาลัย2 ห้วยคล้า เดินทางมาศึกษาดูงานโรงเรียนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ในการนี้ท่าน ดร.แสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายไสว บำรุงธรรม นางสาวพนมพร แก้วใส และนายชวัลชัย สิงห์ธ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 309 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแตลศิริวิทยา
หัวข้อข่าว : ก๊ฬาสีประจำปี

วันที่ 13-15 สิงหาคม 2556 โรงเรียนแตลศิริวิทยาได้จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2556

...
 :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแตลศิริวิทยา  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 368 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : ก้าวทันวิทย์ ปลุกจิต รักการอ่าน ผ่านการเรียนรู้ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 20 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30 น. ดร.แสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย พร้อมด้วยนายไสว บำรุงธรรม นางสาวพนม แก้วใส และนายชวัลชัย สิงห์ธีร์ รองผู้อำนวยการ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2556 มี... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 316 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : สัปดาห์อาเซียน SRIPISAI

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 น. โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย นำโดย นางสาวพนมพร แก้วใส รองผุ้อำนวยการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการให้เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์อาเซียน ณ องค์ปราสาทศีขรภูมิ ซึ่งนายไสว บำรุงธรรม นายชวัลชัย สิงห์ธีร์ รองผู้อำนวยการ ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 322 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : จุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ที่ว่าการอำเภอศีขรภูมิ 12 สิงหาคม 2556

ดร.แสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย พร้อมด้วยนายไสว บำรุงธรรม นางสาวพนมพร แก้วใส และนายชวัลชัย สิงห์ธีร์ รองผู้อำนวยการพร้อมบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ในโอกาส "งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 332 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ12 สิงหาคม 2556

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย โดย ดร.แสน  แหวนวงศ์  :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 305 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : กุดไผท - ยางเกมส์

ประสบความสำเร็จอย่างสวยงามคะ สำหรับการแข่งขันกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ กุดไผท - ยางเกมส์ กิจกรรมไอเดียดีๆ ที่สร้างสรร โดยผู้อำนวยการวรวุธ สุทธิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ และผู้อำนวยการบุญศักดิ์ บุญจูง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางวิทยาค... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 530 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน

วันที่ 9 สิงหาคม 2556 ท่าน ด.รแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2556 ณ อาคารศรีพิสัย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของแม่ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชีนีนาถ ในวโรกาสเฉลิม... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 329 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : ยลถิ่นไดโนเสาร์ เขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งหมด 420 คน ได้เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความรู้มากมาย อาทิเช่น ก่อนที่จะมาเป... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 267 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแตลศิริวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทย และวันอาเซียน

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนแตลศิริวิทยาได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย วันสุนทรภู่ และวัน ASEAN DAY ประจำปีการศึกษา 2556... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแตลศิริวิทยา  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 269 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : มหกรรมส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ 26 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ได้รับความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว จากโรงพยาบาลศีขรภูมิ ในเรื่องต่อไปนี้ การดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก อันตรายจากการดัดฟันแฟชัน การใช้พืชสมุนไพรในการรักษาสุขภาพ อนามัยวัยเจริญพันธุ์... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 381 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2556

วันที่ 25-30 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ได้ดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2556 เพื่อทดสอบการเรียนของนักเรียนใน 2 เดือนที่ผ่านมาเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 269 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : ร่วมใจอาเซียน แห่เทียนเข้าพรรษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยได้รักษาประเพณีของไทย โดยเขาร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับเทศบาลตำบลศีขรภูมิ ซึ่งมีคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และได้ถวายเทียนพรรษา ณ วัดปราสาท โดยพร้อมเพรียงกัน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 286 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : ถวายเทียนพรรษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้นำนักเรียน ครู บุคลากร ในโรงเรียนถวายเทียนพรรษาในวันที่ 19 กรกฏาคม 2556 ให้แด่ วัดบ้านสะดีย์ วัดบ้านสมบรูณ์ วัดบ้านสว่าง วัดบ้านโดนตึบ และวัดบ้านกระแสร์อุดม เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวพุทธ ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 269 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษากิจกรรมคารานวิทยาศาสตร์ อพวช.

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้นำนักเรียนทัศนศึกษากิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมมีหลากหลายทั้งการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ท่องโลกดาราศาสตร์ การแข่ง... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 351 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนได้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 269 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเีรียนกุดไผทประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน งานนี้ได้รับความรู้จากคุณครูเจ้าของภาษามาเอง นักเรียนจึงได้รับทั้งความรู้และความสุข จากประสบการณ์ใหม่ๆ น่าปรบมือให้กับกิจกรรมดีๆ แบบนี้คะ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 368 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

ในวันที่ 1 กรกฎาคม โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ ร่วมกับโรงเรียนบ้านโคกสนวน โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่า-โคราช และโรงเรียนบ้านสมบูรณ์ สวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันสถาปนาวันลูกเสือแห่งชาติ ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิึคุณของ พระบาทสมเด้จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว ยังได้ประสานสัมพันธ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 281 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา
หัวข้อข่าว : มัธยมจารพัตวิทยา จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

ทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของชาวลูกเสือไทยทั่วประเทศ เพราะตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยาจัดกิจกรรมการเดินสวนสนามเพื่อเป็นเกียรติแก่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และลูกเสื่อทั้งประเทศ ให้นักเรียน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 260 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬาสีภายในต้านยาเสพติด จารย์วิทย์เกมส์ ครั้งที่ 18

จารย์วิทย์เกมส์ครั้งที่ 18 ภายใต้ความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก คณะครูและนักเรียน โรงเรียนจารย์วิทยาคาร จัดแข่งขันขึ้นในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2556 ซึ่งมีการแบ่งสีออกเป็น4 สี ได้แก่ สีแสด สีแดง สีชมพูและสีฟ้า นักรียนทุกคนมีความพร้อมเต็มที่ทั้... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจารย์วิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 264 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ศรีสำโรง

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย โดยท่านดร.แสน แหวนวงศ์ ได้เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครือข่ายศรีสำโรง สหวิทยาเขตที่4 เพื่อสร้างความตระหนักให้ครูในการกระตุ้นเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 283 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : 26 มิถุนา สืบสานกลอนกานท์ ต้านยาเสพติด

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดขึ้น กิจกิจกรรมในวันนั้น ทำให้นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน เห็นถึงโทษของยาเสพติด เล่นดนตรี กีฬา ห่างไกลยาเสพติด... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 472 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : สานฝันวัยใส

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ดร.แสน แหวนวงศ์ ได้มอบหมายให้นางสาวภิญญาพัชญ์ แบบอย่าง พร้อมนักเรียนจำนวน 5 คนคือนางสาวสิริพร บัวจันทร์ นางสาวสิริยากร สีดา นางสาวภัทรพร หุ่นทอง นายชนาธิป ศรีสม และนายสมพงษ์ ไข่มุกข์ นักเรียนชั้นมัธยมศึ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 301 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา
หัวข้อข่าว : อบรมธรรมเฉลิมพระเกียรติ ครูของแผ่นดิน

วันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2556 ภายหลังจากกิจกรรมพิธีไหว้ครูเสร็จสิ้นลง ในภาคบ่ายของวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ทางโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยาได้จัดกิจกรรมอบรมเฉลิมพระเกียรติ ครูของแผ่นดิน ให้แก่นักเรียน คณะครู บุคลากร จำนวน 130 คน โดยได้รับเกียรติจากน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 271 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : ประเมินครูผู้ช่วย

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ดร.แสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการร.ร. ศีขรภูมิพิสัย ได้ดำเนินการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย จำนวน 4 คน โดยมีคณะกรรมการประเมิน และครูผู้เลี้ยงร่วมให้กำลังใจ ทำให้การประเมินผ่านไปด้วยความราบรื่นเป็นอย่างดี

...
 :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 342 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู เข้าค่ายเสริมสร้างคุณธรรม

ในวันนี้ 13 มิถุนายน 2556 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยาได้ทำพิธีไหว้ครูในช่วงเช้า และเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากร จำนวน 130 คน ต่อในช่วงภาคบ่าย ไปจนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2556 โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ คณะกรรมการ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 270 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : ใครคือครู ครูคือใคร

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้คารวะตัวเป็นศิษย์ของครู ร.ร.ศีขรภูมิพิสัย ในการนี้ ท่านดร.แสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ได้เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ในการนี้มีคณ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 368 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : บรมครูกลอน สุนทรภู่

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556  เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารศรีพิสัย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จะจัดกิจกรรมสัปดาห์รำลึกถึงท่านสุนทรภู่กวีเอกของโลก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระสุนทรโ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 299 ครั้ง]
 
 จำนวน  92  รายการ