ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สหวิทยาเขต

<<หน้าแรก>>
ภาพกิจกรรม
รายละเอียด
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : เข้าค่ายโครงการสัมพุทธยันตี

วันที่ 9-11 กันยายน 2559 นักเรียนโรงเรียนสินรินทร์วิทยาได้เข้าร่วมโครงการสัมพุทธชยันตี เฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 70 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 186 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : การนิเทศติดตามความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน

วันที่ 8 กันยายน 2559 โรงเรียนสินรินทร์วิทยาได้รับการประเมินกำกับติดตามนิเทศโรงเรียนในฝัน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคณะกรรมการนิเทศจำนวน 4 ท่าน ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 216 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพช่างเครื่องเงินสุรินทร์พื้นฐาน ประจำปี 2559

วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 พิธีเปิดงาน "โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพช่างเครื่องเงินสุรินทร์พื้นฐาน ประจำปี 2559" ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 7 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา โดยหน่วยงาน องค์การบริหา... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 256 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : มอบบ้านสบายให้ยายตา จากการเคหะแห่งชาติ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมพิธีมอบส่งบ้าน "บ้านสบายเพื่อยายตา" จำนวน 14 หลัง โดยมี ดร. วัฒนา เชาวสกู ประธานในพิธีและนายชวนินทร์ พรหมรัตนพงษ์ รองผู้ว่าการเคหะแห่งช... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 250 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : เทศกาลประจำปีอำเภอเขวาสินรินทร์ "นุ่งผ้าไหม ใส่ประเกือม เรือมกันตรึม" ปี 2559

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ร่วมกับหน่วยงานอำเภอเขวาสินรินทร์ ได้ร่วมกิจกรรม เทศกาลประจำปีอำเภอเขวาสินรินทร์ "นุ่งผ้าไหม ใส่ประเกือม เรือมกันตรึม" ปี 2559 ในวันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอเขวาสินรินทร์ โดยมีท่านผู้ว่าร... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 237 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : พิธีมอบจักรยานพระราชทาน

วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา ได้มอบจักรยานพระราชทานให้แก่เด็กหญิง กรรณิชามาศ ใบเงิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียบร้อย... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 167 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ- เนตรนารี ยุวกาชาด

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ- เนตรนารี ยุวกาชาด เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ณ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา โดยมีกิจกรรมเข้าฐาน ณ บ้านอาลอ และกิจกรรมเข้ารอบกองไฟ ณ ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 164 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พบปะและมอบนโยบายให้แก่ชาวอำเภอเขวาสินรินทร์

วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายอรรถพร  สิงหวิชัย ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย แก่ชาวอำเภอเขวาสินรินทร์ หน่วยงานราชการและประชาชนทั้ง 5 ตำบล ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งท่านได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน โอท็อป ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 161 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : "มหกรรมสินรินทร์วิทยาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการทางวิชาการและเฉลิมฉลองการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558"

วันที่ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา นำคณะครู นักเรียน ร่วม"มหกรรมสินรินทร์วิทยาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการทางวิชาการและเฉลิมฉลองการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558" โดยมี นางประนอม ขาวง... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 184 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมกีฬา "เขวาสินรินทร์สัมพันธ์ ปี 2558"

พิธีเปิดกีฬาหน่วยงานอำเภอเขวาสินรินทร์ "กีฬาเขวาสินรินทร์สัมพันธ์" ปี 2558 โดย นายสมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอเขวาสินรินทร์เป็นประธานเปิดงาน และมีนายจำลอง ผู้สมเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ร่วมเป็นเกียรติในงาน กำหนดจ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 277 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : ร่วมกิจกรรม

วันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.09 นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา นำคณะครู นักเรียน ร่วมพิธี "เขวาสินรินทร์ร่วมใจ สามัคคี ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad" โดยมี นายจำลอง ผู้สมเก่า รองผู้อำนวยก... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 221 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนสินรินทร์ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอเขวาสินรินทร์

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 07.00 น. นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา นำคณะครู นักเรียนร่วมพิธีตักบาตรเช้า ณ ที่ว่าการอำเภอเขวาสินรินทร์ และเวลา 09.00 น. ได้ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 184 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : Bike for Dad วันซ้อมใหญ่ ณ สินรินทร์วิทยา

วันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 15.09 นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา นำคณะครู นักเรียน ร่วมพิธีซ้อมใหญ่ "เขวาสินรินทร์ร่วใจ สามัคคี ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad" โดยมีนายสมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอเขวาสินรินทร์ เป็นประธานในพิธี ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 176 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : ประชาสัพธ์กิจกรรม "เขวาสินรินทร์ร่วมใจสามัคคี ปั่นเพื่อพ่อ Bike for dad"

วันที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 คณะครู นักเรียน หน่วยงานราชการและชุมชนในเขตอำเภอเขวาสินรินทร์ เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการในโครงการ "เขวาสินรินทร์ร่วมใจสามัคคี ปั่นเพื่อพ่อ Bike for dad" ซึ่งจะซ้อมปั่นในวันนี้ และปั่นในโครง... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 184 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมมอบเสื้อ Bike for Dad

วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา โดยท่าน ผอ.ชัยสิทธิ์ ชิดชอบ และคณะครูได้ดำเนินการจัดกิจกรรมมอบเสื้อให้แก่นักเรียน สำหรับการซ้อมปั่นในโครงการ "Bike for Dad" วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 224 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธรำลึก

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมถวายราชสดุดี เนื่องในวัน วชิราวุธรำลึก โดยมีผู้กำกับและลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 160 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีสินรินทร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำหรับการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ O-NET (โครงการพี่ทหารสานฝันสู่บ้านเกิด Back to hometown) โดย... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 230 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเตรียมความพร้อมสู่การสอบโอเน็ตของนักเรียน ม.3 และ ม.6

วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนสายชั้น ม.3 และ ม.6 เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสอบโอเน็ตของนักเรียน ม.3 และ ม.6

...
 :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 156 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน พิธีเปิดอาคารห้องน้ำ และห้องภาษาที่สอง และแจกผลการเรียน 1/2558

ในวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 ทางโรงเรียนสินรินทร์วิทยา ได้มีกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน และพิธีเปิดอาคารห้องน้ำ ห้องภาษาที่สอง และแจกผลการเรียน 1/2558 ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน พร้อมประกาศปิดภาคเรียนที่ 1/2558 ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 192 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลเบื้องต้น

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลเบื้องต้น โดยโรงเรียนสินรินทร์วิทยา ร่วมกับ อดีต สส.ปกรณ์ มุ่งเจริญพร หัวหน้าสโมสรฟุตบอลสุรินทร์ซิตตี้ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนสินรินทร์วิทยา... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 199 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : แนะแนวการศึกษาต่อ จาก มทส.

วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีโครงการดีๆ รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง แนะแนวการศึกษาต่อมาที่โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ซึ่งมีนักศึกษาจำนวน 60 คน และนักเรียนระดับชั้น ม.5 - ม.6 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 222 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู พนักงาานของรัฐ และลูกจ้าง โรงเรียนสินรินทร์วิทยา

ภาพกิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู พนักงาานของรัฐ และลูกจ้าง โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ระหว่างวันที่ 6 - 8 เดือน กันยายน 2558 เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 195 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการ "หนุมานชาญสมรวานรชวนน้องทำดี" ปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา

1 กันยายน 2558 กิจกรรมในโครงการ พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม "หนุมานชาญสมร วานรชวนทำดี" ปี 2 ปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา กิจกรรมการแสดงนาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก โจหลุยส์ ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 304 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : ร่วมรณรงค์โครงการ bike for MOM ปั่นเพื่อแม่

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ร่วมกิจกรรมรณรงค์โครงการ bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน รวมพลังแห่งความรัก ความสามัคคี ถวายเป็นพระราชสดุดี ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 188 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ทัศนศึกษา จ.ศรีสะเกษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา

27 สิงหาคม 2558 ศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้ จ.สุรินทร์-ศรีสะเกษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา สถานที่ศึกษาดูงาน คือ ปราสาทศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ วัดสระกำแพงใหญ่ จ.ศรีสะเกษ สวนสมเด็จศรีณครินทร์ จ.ศรีสะเกษ และพิพิธ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 189 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ในการเข้ารับรางวัลสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพฯ ณ สวนอัมพร ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 241 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ จึง... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 225 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2558 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมศรีสินรินทร์ ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 193 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปลูกต้นไม้ เชื่อมมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับมูลนิธิออยสก้า OISCA

วันที่ 23 สิงหาคม 2558 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ร่วมกับมูลนิธิออยสก้า OISCA ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ เชื่อมมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น ณ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง องค์กรท้องถ่ิน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 230 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา

วันที่  29  กรกฎาคม  2558  คณะครู นักเรียน โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ร่วมกิจกรรมในวันเข้าพรรษา โดยการแห่เทียนและถวายเครื่องสังฆทาน ณ วัดในอำเภอเขวาสินรินทร์

...
 :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 233 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนสินรินทร์วิทยาร่วมกับหน่วยงานในอำเภอเขวาสินรินทร์จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 184 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : รองผอ.เขต สพม.33 ออกเยี่ยมและแนะนำโรงเรียน เรื่อง นโยบาย จุดเน้นปี 58 ของ สพฐ.

เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้ออกเยี่ยมโรงเรียนสินรินทร์วิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน แจ้งนโยบายจาก สพฐ.ให้ทุกโรงเรียนดำเนินการ ซึ่งทางโรงเรียนสินรินทร์วิทยาได้... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 194 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : เปิดภาคเรียนใหม่ 1/2558

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และนักเรียน ม.4 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา และการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4 ชี้แจงโครงการเรียนแบบคู่ขนาน สายสามัญกับอาชีวะศึกษา ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 202 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : บูรณาการความรู้ สู่ค่านิยม 12 ประการ ม.4

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้จัดกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนตามความสนใจ ความสามารถ และความต้องการ โดยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพฤติกรร... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 196 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี

เมื่อวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การออกค่ายของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดช... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 206 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง(ระดับกลุ่มจังหวัด) ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการประเมินทุกท่าน ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู-นัก... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 219 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : บูรณาการความรู้ สู่ค่านิยม 12 ประการ

วันนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ โดยท่านผู้อำนวยการชูเดช อำพันทอง ได้ให้เกียรติเปิดกิจกรรมการบูรณาการการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 211 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : ยอดนักออม

ธนาคารโรงเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ร่วมกับธนาคารออมสิน สาขาแยกวัดหนองบัว ได้สรุปผลการการออมของธนาคารโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ช่วงเดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม 2557 โดยมีท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมาน ขุมทอง ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร "ยอดนักออม" และกล่าวให้โอว... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 204 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการสถานศึกษาพบปะเยี่ยมเยือนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคมที่ผ่าน ทางโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ยินดีตอนรับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ โดยคุณสุวัฒน์ ลิ้มถวิล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา มีนโยบายมาพบปะครูและบุคลากรทางการศึกษาและโรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างความใกล้ชิดของโรง... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 208 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : ของดีวิถีจอมพระ ครั้งที่ 3 ประจำปี2558

ด้วยทางอำเภอจอมพระ ได้จัดงาน "ของดีวิถีจอมพระ" ครั้งที่ 3 ประจำปี2558 ระหว่างวันที่ 21 - 23 มกราคม 2558 ซึ่งในงานดังกล่าวนอกจากจะมีของดีในชุมชนต่างๆ ศิลปภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชาวบ้านในเขตอำเภอจอมพระ และจากหน่วยงานต่างในอำเภอจอมพระ ร่วมทั้งก... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 205 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : แสดงความยินดีกับยุวประกันภัย

ด้วยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดการประกวดแข่งขันโครงการยุวประกันภัย ประจำปี2557 ซึ่งทางโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ โดยผู้รับผิดชอบคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้เชิญชวนนักเรียนที่มีความสามารถ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 186 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : วันครู58

เนื่องด้วยทางโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ร่วมกับสมาคมผู้บริหารอำเภอจอมพระได้กำหนดจัดกิจกรรมวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2558 โดยการจัดงานดังกล่าวมอบโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์เป็นเจ้าภาพวันครูปีนี้ ซึ่งในกิจกรรมวันครูดังกล่าวมีกิจกรรมที่คณะครูในเขตอำเภอจอมพระ จะได... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 192 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสังสรรค์วันปีใหม่ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557 คณะผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสินรินทร์วิทยา ได้จัดกิจกรรมสังสรรค์วันปีใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรครูทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่การงานกันอย่างเข้มแข็งตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 191 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันคริสต์มาส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสสำหรับนักเรียนทุกคน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี และได้ร่วมสนุก ร่วมร้... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 202 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนสินรินทร์วิทยาได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการทดสอบระดับชาติ (O-NET)โรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 186 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการ "100 10,000 คน โรงเรียนเยาวชาจิตอาสา CPR กู้ชีพ"

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดโครงการอบรมปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โครงการ "100 10,000 คน โรงเรียนเยาวชาจิตอาสา CPR กู้ชีพ" ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสินรินทร์วิทยา ณ หอประชุมศรีสินรินทร์ โรงเรียนสิน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 204 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนสินรินทร์วิทยาร่วมกับอำเภอเขวาสินรินทร์ ข้าราชการพลเรือน หน่วยงานข้าราชการที่เกี่ยวข้อง คณะครู-นักเรียน และประชาชน ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรแก่พระสงฆ์ และร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 184 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : สภากาแฟ 4 เขต

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนสินรินทร์วิทยาได้รับเกียรติในการจัดสถานที่เพื่อต้อนรับคณะผู้บริหารในการประชุมสภากาแฟ 4 เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้เดินทางมาประชุมเสวนาในหัวข้อเรื่อง "การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558" ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 221 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชัน

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนสินรินทร์วิทยาร่วมกับเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ และหน่วยงานราชการในอำเภอเขวาสินรินทร์ จัดกิจกรรมเทิดไท้องค์ราชัน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 203 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันวชิราวุธรำลึก

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนสินรินทร์วิทยาได้จัดกิจกรรมวันวชิราวุธรำลึก โดยมีการจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 182 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการ "วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ"

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนสินรินทร์วิทยาร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเขวาสินรินทร์ และโรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ ได้จัดโครงการ "วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่นักเรียน และแนวทางป้องกันยาเสพ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 203 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนสินรินทร์วิทยาได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง)ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสินรินทรืวิทยาขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการประเมินทุกท่าน แขกผู้เกียรตฺิ ผู้ปกครองนักเรียน ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 277 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดสามโค

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ ณ วัดสามโค ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 187 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : วันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ร่วมกับหน่วยงานราชการในอำเภอเขวาสินรินทร์ ได้ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอเขวาสินรินทร์ ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 211 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : สภานักเรียนโรงเรียนสินรินทร์วิทยาศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 9-11 ตุลาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ได้จัดกิจกรรมให้สภานักเรียน และหัวหน้าชั้นเรียนทุกระดับชั้นได้เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ในการศึกษาเล่าเรียน ณ จังหวัดตราด... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 220 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : ประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ซึ่งเป็นการประเมินในรอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 242 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : การพัฒนาชุดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ วิชา สังคมศึกษา เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ผู้วิจัย ประเสริฐ ทองอุดม ปีที่ทำก... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 891 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : งานแสดงมุทิตาจิต บุคลากรครูที่เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนสินรินทรืวิทยา ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต บุคลากรครูที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน คือ นางอรทัย ชโยจ และนางอารยา ฉัตรทอง เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในฐานะที่ท่านได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ สร... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 195 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยได้นำนักเรียนเข้าชมแหล่งเรียนรู้ ดังนี้ ไหว้หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดสุรินท... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 201 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการโรงเรียนสีเขียว Green School

เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสีเขียว Green School จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักและมีส่วนร่วมในการปลดปล่... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 202 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ได้จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยได้นำนักเรียนเข้าชมแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะด้านต่างๆ ดังนี้ ปราสาทหินพิมาย ไทรงาม จังหวัดนครราชสีมา เพลาเพลิน อำ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 211 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : เกษียณอายุราชการครู จ.ป.ส.

เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย ต้องอำลาจากกันแสนอาลัย แต่สายใยความผูกพันยังมั่นคง คุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐาน ตรากตรำงานอย่างซื่อสัตย์มิไหลหลง พัฒนาชาติไทย(ธนาคารเรา)ให้ยืนยง เกียรติดำรงก้องปรากฏมิวางวาย ระยะทางจักเป็นเครื่องพิสูจ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 227 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมบูรณาการ

ด้วยทางโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในห้องในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรุ้มาจัดเป็นกิจกรรมบูรณาการเข้าสู่เนื้อหาของหัวข้อการบรูณาการในแต่ละระดับชั้นศาสตร์ทุกศาสตร์ไม่อาจแยกจากกันโดยเด็ดขาดได้ เช่นเดียวกับวิถีชีวิตข... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 231 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : ประชุมปฏิบัติการโครงการห้องเรียน ASEAN School Online

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ได้จัดประชุมปฏิบัติการโครงการห้องเรียน ASEAN School Online เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการดังกล่าว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน ณ หอป... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 235 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการโรงเรียนสีเขียว

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นำโดยนายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรม "โครงการโรงเรียนสีเขียว เยาวชนสุรินทร์ เรียนรู้ คิด ใช้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" โดยมีการรณรงค์ให้นักเรียนช่วยกันลดพลังงาน ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 293 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : อัตลักษณ์จอมพระประชาสรรค์

โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ดำเนินจัดโครงการการประกวดมารยาทไทย เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ในระหว่างวันที่ 8 – 11 กันยายน 2557 จากการประกวดแข่งขันในรอบแรกจากตัวแทนห้องที่ดีสุดในแต่ละ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 224 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : อบรมธรรมะ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ดำเนินจัดค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา2557 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 7 กันยายนที่ผ่านมาโดยกิจกรรมเป็นการฝึกอบรมที่วันบ้านกระทุ่ม ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 227 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความสามารถทางวิทยาสาสตร์ ณ หอประชุมศรีสินรินทร์ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้ การส่... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 476 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (Field Trip) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยได้นำนักเรียนเข้าเยี่ยมชม และศึกษาแหล่งเรียนรู้ดังต่อไปนี้ ศูนย์การเรียนรู้ผ้าไหมบ้านท่าสว่าง วนอุทยานเขา... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 213 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : สัปดาห์วิทยาศาสตร์

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดงานเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ วันที่18 สิงหาคมของทุกปี เพื่อเป็นการสนองนโยบายของ สพฐ.และการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกGlobal Lit... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 222 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : คืนความสุขให้นักเรียน "กีฬาสีภายในโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์"

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ได้ดำเนินการจัดกีฬาสีภายใน ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ทั้งในด้านสุขภาพ และพลานามัย และด้านจิตใจ เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมช... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 570 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : งานเกษียณอายุราชการบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขต 3

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ร่วมกับสหวิทยาเขต 3 (จอมพระ - เขวาสินรินทร์) ได้จัดงานเกษียณอายุราชการให้กับบุคลากรทางการศึกษาของสหวิทยาเขต 3 ซึ่งมีบุคลากรที่เกษียนณอายุราชการในปีการศึกษา 2557 นี้ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 216 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : 12 สิงหา มหาราชินี

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา พร้อมหน่วยงานข้าราชการในอำเภอเขวาสินรินทร์ ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ ที่ว่าการอำเภอเขวาสินรินทร์... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 223 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสินรินทร์วิทยา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ณ หอประชุมศรีสินรินทร์ กิจกรรมในครั้งน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 214 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการประกวดการจัดบอร์ดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนสินรินทร์วิทยาได้จัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) ปีการศึกษา 2557 โดยได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดการจัดบอร์ดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น นักเรียนแต่ละห้องเรียนต่างมีความตั้งใจ และให้ค... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 294 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (Field Trip) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความรู้และเพิ่มพูนทักษะในด้านต่างๆ โดยได้นำนักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 217 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (Field Trip) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านต่างๆ โดยได้นำนักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ปราสาทศีขรภูมิ ไหว้พระวัด... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 214 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร

เมื่อวันที่ 9-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร ณ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด โดยได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 196 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ได้ดำเนินกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2557 โดยมีคณะผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 27 คน และคณะลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 261 คน เข้าร่วมพ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 216 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : วันสุนทรภู่ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ได้จัดกิจกรรม "สดุดีครูกวีสุนทรภู่" โดยมีการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษาไทย ตั้งแต่วันที่ 16-24 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และมีการจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ หอประชุม... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 234 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : การประเมินสภานักเรียนดีเด่น

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ได้ให้การต้อนรับ นายศรีสุนทร ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนแนงมุดวิทยา และคณะกรรมการประเมินสภานักเรียนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 ซึ่งได้ออกประเมินสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสภานักเรียนด... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 299 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : ยินดีต้อนรับโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ในการเดินทางมาศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557 นายพิทักษ์ สุปิงคลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้นำคณะครูและนักเรียนเดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 8 กลุ่มสาระฯ ณ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา โรงเรียนสินรินทร์วิทยาขอต้อนรับท่านผู้อำนวยการ คณะครู... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 224 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : วันสุนทรภู่

วันสุนทรภู่ ตรงกับวันเกิดคือ วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี วันสุนทรภู่ ปีนี้ตรงกับ วันพฤหัสบดี ที่ 26 มิถุนายน 2557 พระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู่ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า สุนทรภู่ (พ.ศ. 2329-2398) กวีไทยที่มีชื่อเสียงใน รัชสม... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 192 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู โรงเรียนสินรินทร์วิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนสินรินทร์วิทยาได้จัดกิจกรรม "วันไหว้ครู" ณ หอประชุมศรีสินรินทร์ กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และมีการแข่ง... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 221 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : สำนักงานเขตคาราวานนิเทศเพื่อนครู

เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้ดำเนินโครงการสำนักงานเขตคาราวานนิเทศพบเพื่อนครู สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ นโยบายและแนวทางการพัฒนาค... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 209 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : Sinnarin Festival Sport Games 2014

เมื่อวันที่ 5-7 มิถุนายน 2557 โรงเรียนสินรินทร์วิทยาได้จัดมหกรรมกีฬานักเรียนโรงเรียนสินรินทร์วิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น มีความรัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน ภายใต้คำขวัญที่ว่า " กีฬาสร้างคน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 284 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : Big Cleaning Day!!

เมื่อวันเสาร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนสินรินทร์วิทยาได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ช่วยกันพัฒนาบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของตนเองให้มีความสะอาด เรียบร้อย น่าอยู่ น่าเรียน นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้ และแสดงให้เห็นถ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 230 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : ระลึกพระคุณครู

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้ศิษย์แสดงความกตัญญู กตเวที แก่ผู้มีพระคุณที่คอยอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี มีศักยภาพ คุณภาพ พัฒนาตนเองและประเทศชาติสืบต่อไป "ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา ข้าฯ ขอประณตน้อมสัก... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 208 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : อบรมนักเรียนแกนนำพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ นายชูเดช อำพันทอง ได้มอบนโยบายในการพัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักเรียน เกิดเป็นรูปธรรม ยั่งยืน ตามมาตรฐานของ โรงเรียน สำนักงานเขต และสพฐ ดังนั้นในวันที่ 28 พฤษภาคม ที่ผ่านทางผู้อำนวยการมอบหมายให้กลุ่มสาร... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 235 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรม Big Cleaning Day

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันอังคาร ที่ 18 มีนาคม 2556 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้บำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะ ในการช่วยดูแล ทำความสะอาดโรงเรียนก่อนการปิดภาคเรียน นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในกิจกรรมนี้เป็นอย่างดี เป็นการแสดงออก... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 233 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันรักวันลา โรงเรียนสินรินทร์วิทยา

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันรักวันลา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันจันทร์ ที่ 17 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมศรีสินรินทร์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข ความยินดีปรีดา กับความสำเร็จของนักเรียนทุกๆ คน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 250 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นม.1 และ 2

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 224 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการนุ่งผ้าไหม ใส่ประเกือม เรือมกันตรึม

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอำเภอเขวาสินรินทร์ เนื่องในงานเทศกาลประจำปีของอำเภอ คือ กิจกรรมการนุ่งผ้าไหม ใส่ประเกือม เรือมกันตรึม โดยงานเทศกาลดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอเขวาสินรินทร์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 240 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษนอกเวลาเรียนสำหรับนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษนอกเวลาเรียนสำหรับนักเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิ FUND ISAAN ซึ่งได้ส่งอาสาสมัครชาวเบลเยี่ยม คือ MISS KRISS VAN PERRE มาสอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนสิน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 230 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับภาค

เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2557 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ได้เข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับภาค ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานการประเมินในครั้งนี้... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 247 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ได้จัดกิจกรรมมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานครู และนักเรียน รวมถึงการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านวิชาการต่างๆ อีกด้วย... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 284 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : วันคริสต์มาส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา นักเรียนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 222 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : วันคริส์มาส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา นักเรียนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 180 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : วันคริสต์มาส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา นักเรียนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 220 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : วันคริส์มาส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา นักเรียนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 166 ครั้ง]
 
 จำนวน  157  รายการ NextLast