ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สหวิทยาเขต

<<หน้าแรก>>
ภาพกิจกรรม
รายละเอียด
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : รับการนิเทศติดตาม ฯ จาก สพม.33

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ รับการนิเทศกำกับติดตาม งานตามนโยบาย, งานประกันคุณภาพการศึกษา, ค่านิยม ๑๒ประการจากคณะนิเทศ เขต สพม.๓๓ นำโดย นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ และคณะ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 430 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมมอบทุนการการศึกษา

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โดยคุณแม่เยื้อน ห้องแก้ว มารดาคุณกานดา ห้องแก้ว และครอบครัว ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนศรีไผทสมันต์... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 226 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : สืบสาน สัมพันธ์ ศิษย์ครู ปลูกต้นกล้าของพ่อ

ศิษย์เก่าศรีไผทสมันต์รุ่นสามมอหกทับสาม ปีการศึกษา ๒๕๓๒ พร้อมครอบครัว เยี่ยมชมโรงเรียน พร้อมร่วมปลูกต้นไม้ยางนา ลิ้นฟ้า (เพกา) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ตามโครงการพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่าศรีไผทสมันต์ รุ่นสาม ซึ่งจัดกันมาเป็นประจำทุกๆปี และร่วมรับประทานอาหารกลางวั... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 267 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โรงเรียนศรีไผทสมันต์จัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๕๒ น. ณ บริเวณลานกิจกรรมโรงเรียนศรีไผทสมันต์... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 219 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : กาชาดสุรินทร์มอบทุนการศึกษา

นักเรียนโรงเรียนศรีไผทสมันต์ก็ได้รับทุนการศึกษาจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ณ วัดบูรพาราม เนื่องในพิธี "มอบทุนการศึกษาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 191 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ เหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ วางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งพ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 197 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์คนใหม่

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา14.00 น. คณะครูโรงเรียนศรีไผทสมันต์ คณะกรรมการสถานศึกษา ได้จัดกิจกรรมต้อนรับนางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจารย์วิทยาคารในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากเกษียณอายุ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 178 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

กิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนศรีไผทสมันต์ เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวัน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 184 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทำดี แสดงความจงรักภักดีและรวมพลังรำลึก

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประกาศความจงรักภักดีและรวมพลังรำลึก ถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 โดยจัดกิจกรรมใน 3 แบบ คือ การทำดีด้วยกาย ด้วยการจัดกิจกรรมทำความความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 152 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : วันออกกำลังกายโลก หรือ Challenge Day (แชลเลนจ์ เดย์)

วันออกกำลังกายโลก หรือ Challenge Day (แชลเลนจ์ เดย์)... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 309 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ขึ้นเขาสวายปี 2559

จังหวัดสุรินทร์มีสถานที่ท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สำคัญ ซึ่งผูกพันกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนพื้นเมืองมาอย่างยาวนานแห่งหนึ่ง คือ เขาสวาย หรือ พนมสวาย อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาสวาย ในท้องที่ตำบลนาบัวอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ อยู่ห่างจากตัวเมืองสุรินท... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 288 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

ประวัติความเป็นมาของวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2453 ได้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความเศร้าโศกให้กับประเทศไทยครั้งใหญ่หลวง เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงประชวรเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 270 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : แห่เทียนเข้าพรรษาปี 2558

โรงเรียนสวายวิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรมวันแก่เทียนเข้าพรรษากับหน่วยงานทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านแต่ละหมู่... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 391 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : นคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 1 กรกฎาคม 2558

โรงเรียนสวายวิทยาคาร เข้าร่วมพิธีการเดินสวนสนามที่โรงเรียนบ้านสวาย หลังจากประกอบพิธีการเดินสวนสนามก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 341 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : วันสุนทรภู่ 2558

แว่วกวีรุ่นหลัง กวีเก่าก่อนคำกลอนเจื้อแจ้ว ทั้งร้อยแก้วร้อยกรองคล้องคล่องหู ไพเราะเสนาะท่วงทำนองฟู ร้องรู้งามร้อยถ้อยความตามหมาย อันตัวข้ารุ่นหลังยังมิช่ำชอง ใช้เสียงต้องห้ามตามวรรคคำท้าย เขียนคำทำเนียนเพี้ยนเรียงราย เพียงทำได้ไร้ฉันทาราลักษณ์ มิตรสหายผู้ใดใครเ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 253 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : กิจกรรม To Be NumBer One

... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 334 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : วันไหว้ครู 2558 โรงเรียนสวายวิทยาคาร

น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที แม้งานหนักเหน็ดเหนื่อยไม่เคยบ่น สู้อดทนส่งเสริมศิษย์พิชิตฝัน สู้อุตส่าห์สั่งสอนทุกวี่วัน จิตมุ่งมั่นอบรมจริยา หวังเห็นศิษย์ก้าวหน้าในชีวิต โดยอุทิศแรงกายให้สมค่า คำว่าครูผู้ที่ใช้ซึ่งปัญญา แก้ปัญหานานาประการ มีเมตต... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 222 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาบัววิทยา
หัวข้อข่าว : ปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่๓ และมัธยมศึกษาปีที่๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนนาบัววิทยา

โรงเรียนนาบัวบัววิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา๒๕๕๗ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ และมัธยมศึกษาปีที่๖ ณ หอประชุมโรงเรียนนาบัววิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนให้เกียรติมาร่วมงานแสดงความยินดีกับนัก... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาบัววิทยา  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 207 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนของพวกเราศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ผ้าป่าสร้างโดมหน้าเสาธงโรงเรียนสวายวิทยาคาร

***...สำหรับท่านใดที่ต้องการช่วยเหลือสายผ้าป่าแต่ ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไร ข้อมูลตามด้านล่างนี้เลยนะครับ...*** 1.ทำเป็นสายผ้าป่าครับ ตามแบบฟอร์มหารายชื่อกรรมการมา ได้กี่คน มีประธาน รองประธาน กรรมการ ส่งรายชื่อมาให้ แล้วทางโรงเรียนจะจัดซองผ้าป่าไปให้ถึงที่เลยจ้า แล้... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 1348 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาบัววิทยา
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการฯ คณะครู นักเรียน ร่วมงานผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต ณ วัดป่ากระยูง ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

นายวิทยา เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ ร่วมงานผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต ในวันที่ 27-30 ธันวาคม 2557 ณ วัดป่ากระยูง ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาบัววิทยา  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 464 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาบัววิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมธรรมปฏิบัติ วันศุกร์

โรงเรียนนาบัววิทยา จัดกิจกรรมธรรมปฏิบัติในทุกเย็นวันศุกร์ นักเรียนทุกคนได้ร่วมใจสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ และฟังการอบรมความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม จากครูอาจารย์ ซึ่งนักเรียนสวมใส่ผ้าไทยร่วมกิจกรรม เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม นำความรู้และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ วั... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาบัววิทยา  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 287 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาบัววิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนนาบัวร่วมใจ อนุรักษ์ผ้าไทย

โรงเรียนนาบัววิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ร่วมรณรงค์การใช้ผ้าไทยโดยในทุกๆวันศุกร์คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และ นักเรียนทุกคน ร่วมใจกันสวมใส่ผ้าไทยมาโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการใช้ผ้าไทย ปลูกจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์ ทั้งมี... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาบัววิทยา  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 860 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : คณะครูเข้าอวยพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558

ผู้อำนวยกาารเลอสรร ตระกูลเงินไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ พาคณะครูเข้าอวยพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 273 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ร่วมงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต ณ วัดป่าบ้านกระยูง

ผู้อำนวยการนายเลอสรร ตระกูลเงินไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ มอบหมายให้คณะครูโรงเรียนศรีไผทสมันต์ แต่งเครื่องกายชุดปกติขาว ร่วมงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต ณ วัดป่าบ้านกระยูง ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 197 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ จัดบูรณาการกับวันคริสมาสต์ ประจำปี ๒๕๕๗

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ จัดบูรณาการกับวันคริสมาสต์ ประจำปี ๒๕๕๗ ทั้งนักเรียนและคุณครูสนุกสนานกันทั่วหน้า รับทั้งรับของขวัญ รางวัล และขอขอบพระคุณคุณครูสิทธิมนต์ กลีบแก้ว ที่มีจิตเมตตาแก่นักเรียนโรงเรียนศรีไผทสมันต์ โดยบริจาคเงินเป็นค่าอาหารกลางวันจ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 176 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ร่วมกิจกรรม กีฬา สพม.เกมส์ โดยได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาชกมวยสากลชาย มาวยไทยชายและหญิง ระหว่างวันที่ ๒๙พฤศจิกายน-วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ร่วมกิจกรรม กีฬา สพม.เกมส์ โดยได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาชกมวยสากลชาย มาวยไทยชายและหญิง ระหว่างวันที่ ๒๙พฤศจิกายน-วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 171 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ร่วมกิจกรรมงานวันชาติไทย รวมพลังมวลชนคนไทยได้แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ วันที่๔ ธันวาคม. ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาศรีณรงค์จังหวัดสุรินทร์

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ร่วมกิจกรรมงานวันชาติไทย รวมพลังมวลชนคนไทยได้แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ วันที่๔ ธันวาคม. ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาศรีณรงค์จังหวัดสุรินทร์ โดยมีพล.ต. มนัส หนูวัฒนา ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์เป็นประธานในพิธีเ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 202 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการไทยและ ลูกเสือไทย โดยเป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศ ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์

นายเลอสรร ตระกูลเงินไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ นำตัวแทนคณะลูกเสือ เนตรนารี ร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการไทยและ ลูกเสือไทย โดยเป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัช... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 188 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นสนามสอบ GAT PAT ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นสนามสอบ GAT PAT ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 167 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ร่วมประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน

นายเลอสรร ตระกูลเงินไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ นำตัวแทนคณะครู ร่วมประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 176 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ นำตัวแทนคณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป นักการภารโรงและนักเรียน ร่วมกิจกรรมเลี้ยงโต๊ะอาหารช้างซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมงานแสดงของช้างและมหัศจรรย์งานช้างแฟร์

นายเลอสรร ตระกูลเงินไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ นำตัวแทนคณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป นักการภารโรงและนักเรียน ร่วมกิจกรรมเลี้ยงโต๊ะอาหารช้างซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมงานแสดงของช้างและมหัศจรรย์งานช้างแฟร์ ระหว่างวันที่ ๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๔ พฤศ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 197 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ นำคณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป นักการภารโรงและนักเรียน ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนศรีไผทสันต์

นายเลอสรร ตระกูลเงินไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ นำคณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป นักการภารโรงและนักเรียน ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุม... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 217 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดสุรินทร์

นายเลอสรร ตระกูลเงินไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 181 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนสวายวิทยาคารกิจกรรมวันคริสต์มาส 2557

โรงเรียนสวายวิทยาคารจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 โดยมีกิจกรรมสนุกสนานมากมายเช่น การตอบคำถามชิงรางวัล ดนตรีจากวงโรงเรียนสวายวิทยาคาร วงเลเลอ ภาคบ่ายมีการจัดเลี้ยงรับประทานอาหารทั้งครูและนักเรียนต่างสนุกสนานชื่นมื่นกันถ้วนหน้า... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 212 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาบัววิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันคริสต์มาส 25 ธันวาคม 2557

โรงเรียนนาบัววิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้น ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียน โดยมีการประกวดจัดป้ายนิเทศ การประกวดการ์ดอวยพร การแข่งขันต่อคำศัพท์ การแสดงของนักเรียน การแจกของขวัญให้กับนักเรียน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่าง... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาบัววิทยา  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 326 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : เหรียญทองชนะเลิศ ตัวแทนสานักเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๓๓ เดี่ยวระนาดเอก

เหรียญทองชนะเลิศ ตัวแทนสานักเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๓๓ เดี่ยวระนาดเอก โดยนางสายถิรนันท์ จงใจงาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 187 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ส่งนักเรียนเข้าร่ยมประกยดและแข่งขันเนื่องในยันยิทยาศาสตร์ จัดโดยมหายิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สุรินทร์

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดและแข่งขันเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ จัดโดยมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สุรินทร์ ในวันที่ ๒๖-๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รองชนะเลิศอันดับ ๑ การออกแบบโปสเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภททีมรับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๘๐๐ บาท รางยัลชนะเลิศ การแข่ง... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 171 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ขอขอบพระคุณนายปกรณ์ มุ่งเจริญพร อดีต สส.จังหยัดสุรินทร์ที่ได้อนุเคราะห์มอบเยทีมยยให้กับโรงเรียนศรีไผทสมันต์ เพื่อใช้ในการซ้อมและแข่งขัน คิดเป็นมูลค่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ขอขอบพระคุณนายปกรณ์ มุ่งเจริญพร อดีต สส.จังหยัดสุรินทร์ที่ได้อนุเคราะห์มอบเวทีมยยให้กับโรงเรียนศรีไผทสมันต์ เพื่อใช้ในการซ้อมและแข่งขัน คิดเป็นมูลค่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 171 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : วันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗กลุ่มสหยิทยาเขต ๑-๔ ณ โรงเรียนสุรยิทยาคาร โรงเรียนสิรินธรและโรงเรียนยีรยัฒน์โยธิน

วันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗กลุ่มสหยิทยาเขต ๑-๔ ณ โรงเรียนสุรยิทยาคาร โรงเรียนสิรินธรและโรงเรียนยีรยัฒน์โยธิน สรุปผลการแข่งขันโรงเรียนศรีไผทสมันต์ได้รับรางยัล ๑๖ เหรียญทอง ๑๒ เหรียญเงิน ๓ เหรียญ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 182 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ส่งนักเรียนเข้าร่ยมกิจกรรมยันยิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนสิรินธร ระหย่างยันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จัดส่งนักเรียนเข้าร่ยมกิจกรรมยันยิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนสิรินธร ระหย่างยันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เด็กชายอนุศิษย์ สืบสยนได้รับรางยัลรองชนะเลิศยาดภาพสีน้าม.ต้น รับรางยัลเงิน ๘๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร รางยัลชมเชย ยาดภาพระดับชั้น ม.ปลาย นางสายปิยาภรณ์ ปรากฏก... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 192 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนศรีไผทสมันต์ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๒พรรษา ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๒พรรษา ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 165 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : อดีตครูใหญ่ท่านแรกของโรงเรียนได้ให้ความอนุเคราะห์ มอบห้องสมุด ปลั่งศรี มูลศาสตร์ อุทิศให้คุณพ่อเสนอ มูลศาสตร์ ณ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ยันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งต่อคุณแม่ปลั่งศรี มูลศาสตร์ อดีตครูใหญ่ท่านแรกของโรงเรียนได้ให้ความอนุเคราะห์ มอบห้องสมุด ปลั่งศรี มูลศาสตร์ อุทิศให้คุณพ่อเสนอ มูลศาสตร์ ณ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ยันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีคณะแขกผู้มีเกียรติและคณะศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 245 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : เปิดงานกิจกรรม ASEAN DAY โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ระหย่างยันที่ ๔ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีการจัดกิจกรรมอาเซียน

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งต่อคุณแม่ปลั่งศรี มูลศาสตร์ อดีตครูใหญ่ท่านแรกของโรงเรียนได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานกิจกรรม ASEAN DAY โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ระหย่างยันที่ ๔ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีการจัดกิจกรรมอาเซียน ในเรื่องของประเพณี ยัฒนธรรม อาหาร การแต่งกาย... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 174 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๑ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๑ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล เซปัคตะกร้อ กรีฑา ประเภทลู่และลาน รวมทั้งกีฬาพื้นบ้าน ชักดะเย่อ วิ่งสามขา ที่เน้นความสนุกสนาน เฮฮาและความสาม... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 183 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาศักยภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖

โครงการพัฒนาศักยภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ นักเรียนโรงเรียนศรีไผทสมันต์ วันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 183 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทาบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗

กิจกรรมทาบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วัดศาลาลอย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โครงการพัฒนาศักยภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ นัก... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 179 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วัดป่าไตรวิเวก วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 191 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ผู้อานยยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ประธานในพิธีกิจกรรมการสยนสนามฯ พิธียันคล้ายยันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

นายเลอสรร ตระกูลเงินไทย ผู้อานยยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ประธานในพิธีกิจกรรมการสยนสนามฯ พิธียันคล้ายยันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 167 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ผู้อานยยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ประธานในพิธีถยายเทียนจานาพรรษา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ยัดป่าไตรยิเยก ยันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

นายเลอสรร ตระกูลเงินไทย ผู้อานยยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ประธานในพิธีถยายเทียนจานาพรรษา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ยัดป่าไตรยิเยก ยันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 172 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ประธานในพิธี นาข้าราชการครู ลูกจ้างประจา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเต็มรูป นักเรียนและ คุณแม่โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ถวายราชสดุดี ๑๒ สิงหามหาราชินี และกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนศรีไผทสมันต์

นายเลอสรร ตระกูลเงินไทย ผู้อา นวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ประธานในพิธี นาข้าราชการครู ลูกจ้างประจา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเต็มรูป นักเรียนและ คุณแม่โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ถวายราชสดุดี ๑๒ สิงหามหาราชินี และกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 208 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ได้รับเกียรติจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดสุรินทร์เป็นสถานที่การฝึกที่ตั้งภาคปกตินักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีที่ ๑ -๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ได้รับเกียรติจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดสุรินทร์เป็นสถานที่การฝึกที่ตั้งภาคปกตินักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีที่ ๑ -๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จากโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์ โดยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกสุรินทร์ ณ โรงเรียนศรีไผท... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 198 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ได้รับเกียรติจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดสุรินทร์เป็นสถานที่การฝึกที่ตั้งภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ -๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ได้รับเกียรติจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดสุรินทร์เป็นสถานที่การฝึกที่ตั้งภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ -๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จากโรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกสุรินทร์ ณ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วันท... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 203 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเพื่อเตรียมดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษ ๒๕๕๗#

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเพื่อเตรียมดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษ ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 165 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ร่วมแสดงมุทิตาจิต อำลาอาลัย แด่รองฯสุเทียน ฉัตรเงิน และคุณครูฉวีวรรณ สมัครสมานเพื่อพักผ่อนหลังเกษียณอายุราชการ

คณะครู นักการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ นักศึกษาฝึกประสบการ์วิชาชีพเต็มรูปโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ร่วมแสดงมุทิตาจิต อำลาอาลัย แด่รองฯสุเทียน ฉัตรเงิน และคุณครูฉวีวรรณ สมัครสมานเพื่อพักผ่อนหลังเกษียณอายุราชการ ณ บ้านพักของท่าน วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 194 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : คณะครู นักการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ และศิษย์เก่าโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่รองฯสุเทียน ฉัตรเงิน และคุณครูฉวีวรรณ สมัครสมาน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนศรีไผทสมันต์ คณะครู นักการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ และศิษย์เก่าโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่รองฯสุเทียน ฉัตรเงิน และคุณครูฉวีวรรณ สมัครสมาน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 234 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ จัดดำเนินการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ จัดดำเนินการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๕- ๑๕กันยายน ๒๕๕๗ โดยจัดการแข่งขันกีฬาในรุ่นอายุ ๑๒ ปี ๑๕ปี และไม่เกิน ๑๘ ปี ปรากฏผลดังนี้ เปตอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ ชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 173 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่รองฯสุเทียน ฉัตรเงิน และคุณครูฉวีวรรณ สมัครสมาน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณะครูโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่รองฯสุเทียน ฉัตรเงิน และคุณครูฉวีวรรณ สมัครสมาน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ จังหวัดมุกดาหารและเยี่ยมชมบ้านพี่เมืองน้อง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ช่วงวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 199 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : คณะครูร่วมวางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช

นายเลอสรร ตระกูลเงินไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ นำคณะครูร่วมวางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 177 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : คณะครูและผู้ติดตามได้ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม

เก็บตก ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการเลอสรร ตระกูลเงินไทย ที่อนุญาตให้คณะครูและผู้ติดตามได้ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ หวังว่าปีหน้าคณะเราคงได้รับความอนุเคราะห์และเมตตาด้วยดีจากท่าน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 194 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดสากล

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดสากล จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและระบบดูแลนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม การแสดงออก การมีส่วนร่วมของนักเรียน ได้ทั้งสาระ ความรู้ ความสนุกสนาน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 206 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นม้ประจำปีของชาติ

โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นม้ประจำปีของชาติ ปลูกต้นไม้คนละต้น เรียกฝนมาบ้านเรา โดยความร่วมมือของ อบต.เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ท่ามกลางสายฝนอันชุ่มฉ่ำ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 192 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : โครงการคาราวานนิเทศพบเพื่อนครู

คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเต็มรูปโรงเรียนศรีไผทสมันต์ เข้าร่วมประชุมฟังคำชี้แจงจากผู้อำนวยการเขต สพม.๓๓ โครงการคาราวานนิเทศพบเพื่อนครู วันอังคารที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนสุรวิทยาคาร ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 167 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : พระธรรมฑูตแสดงธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีไผทสมันต์

พระธรรมฑูตแสดงธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ช่วงภาคเช้า เลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. วันที่ ๑๗ มิถุนายน ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนศรีไผทสมันต์... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 171 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนศรีไผทสมันต์จัดกิจกรรมวันไหว้ครู

ระบบกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนศรีไผทสมันต์จัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยจัดขึ้นเพื่อ สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย - สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ ความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์ ความละเอียดอ่อนทางจิตใจและ ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 187 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : โครงการศรีไผทสมันต์ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

โครงการศรีไผทสมันต์ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยเข้าร่วมชมภาพยนตร์ประวัติศาสตร์สมเด็จพระนรศวรมหาราช ตอนศึกยุทธหัตถี ณ โรงภาพยนตร์ SF CINEMA ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สุรินทร์ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 167 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : โครงการศรีไผทสมันต์ ให้โอกาสทางการศึกษา กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา

โครงการศรีไผทสมันต์ ให้โอกาสทางการศึกษา กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา ด้านพฤติกรรม ด้านวิชาการ ด้านสังคม ออกจากโรงเรียนกลางคัน โดยมีการปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการเรียนโดยผู้อำนวยการเลอสรร ตระกูลเงินไทย เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ ม... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 169 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมค่ายพัฒนาคุณภาพเด็กไทย

โครงการอบรมค่ายพัฒนาคุณภาพเด็กไทย การเสริมสร้างสิทธิ หน้าที่พลเมือง และเรียนรู้เรื่องการเงิน สำหรับนักเรียนโรงเรียนศรีไผทสมันต์ และเครือข่ายรวม ๖ โรงเรียน ณห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 180 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนศรีไผทสมันต์

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนศรีไผทสมันต์ เพื่อรับทราบปัญหา รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองนักเรียนเพื่อนำมาปรัปรุงการเรียนการสอน พฤติกรรมนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนทางเศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ ๒-๖ มิถุนายน ๒๕๕๗... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 178 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : การเลือกตั้งประธานนักเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้จักสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทย

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนศรีไผทสมันต์ โดยการจัดให้การเลือกตั้งประธานนักเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้จักสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทย รู้จักหลักประชาธิปไตยเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 196 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ เพื่อสร้างความรู้และตระหนักในพิษภัยของบุหรี่ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 171 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ร่วมอบรมการตัดต่อวีดีโออย่างมืออาชีพ

นายกุศล แพงภูงาและนายสามารถ หงษ์สูง เข้าร่วมอบรมการตัดต่อวีดีโออย่างมืออาชีพ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 254 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันวิสาขบูชา โรงเรียนศรีไผทสมันต์

กิจกรรมวันวิสาขบูชา โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา กับประชาชน ณ วัดป่าไตรวิเวก อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 168 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : โครงการค่ายพัฒนาบุคลิกภาพและอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จัดดำเนินโครงการค่ายพัฒนาบุคลิกภาพและอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรีไผทสมันต์ โดยมีหลายหน่วยงานได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรให้ก... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 173 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หอประชุม โรงเรียนศรีไผทสมันต์

นายเลอสรร ตระกูลเงินไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน ในโอกาสประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หอประชุม โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 185 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติปี 2557

โรงเรียนสวายวิทยาคารร่วมกับหน่วยงานต่างๆในตำบลสวายร่วมถวายพระพรในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันเฉลิมพรชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 และร่วมให้สัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ทำดีเพื่อพ่อเพื่อแผ่นดิน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 242 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาบัววิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

โรงเรียนนาบัววิทยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยนายวิทยา เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเต็มรูปแบบ และนักเรียนทุกคน ร่วมใจถวายเครื่องราช... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาบัววิทยา  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 202 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนสวายวิทยาคาร ทุกวันพฤหัสบดี เข้าหอประชุมสวดมนต์ไหว้พระแบบยาว นั่งสมาธิ ทำจิตใจให้สะอาด สดชื่น รับชม วีดีทัศน์เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนสุจริต ไม่คอรับชั่น

โรงเรียนสวายวิทยาคาร ทุกวันพฤหัสบดี เข้าหอประชุมสวดมนต์ไหว้พระแบบยาว นั่งสมาธิ ทำจิตใจให้สะอาด สดชื่น รับชม วีดีทัศน์เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนสุจริต ไม่คอรับชั่น... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 282 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์

พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 312 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาบัววิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรำลึกสุนทรภู่ ครูกวีศรีสยาม ปีการศึกษา 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนาบัววิทยา จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมรำลึกสุนทรภู่ ครูกวีศรีสยาม ขึ้นในวันที่่ 27 มิถุุนายน 2557 โดยมีนายวิทยา เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีการจัดกิจกรรมการประกวดแต่งคำประพันธ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาบัววิทยา  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 492 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู โรงเรียนศรีไผทสมันต์

12 มิถุนายน 2557 นายเลอสรร ตระกูลเงินไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ประธานในพิธี โรงเรียนจัดพิธีไหว้ครูให้ศิษย์ได้แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 410 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : การศึกษาแหล่งเรียนรู้

10 มิถุนายน 2557 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ โดยผู้อำนวยการเลอสรร ตระกูลเงินไทย อนุญาตให้คณะครู นักเรียน เข้าชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์ตำนานพระนเรศวรมหาราช ตอนยุทธหัตถี เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนได้ตระหนึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของสถาบันกษัตริย์ไทยในสมัยอยุธยา ที่ต้องสู้รบกับข... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 286 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย

-วันที่ 6 มิถุนายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ร่วมกับโรงเรียนศรีไผทสมันต์ จัดค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย การเสริมสร้างสิทธิ หน้าที่พลเมือง และเรียนรู้เรื่องการเงิน -โดยมีนายจำลอง ผู้สมเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 214 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
หัวข้อข่าว : นาฏมวยไทยโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โครงการรักชาติ รักษ์มวยไทย ปี 5 (2557)

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันอีซูซุนาฏมวยไทย โครงการรักชาติ รักษ์มวยไทย ปี 5 ( 2557 ) ณ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 ทีม ระดับชั้น ม.ต้น 1 ทีม(ได้รับรางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 3000 บาท ) ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 325 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาบัววิทยา
หัวข้อข่าว : ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ โรงเรียนนาบัววิทยา

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนนาบัววิทยา ร่วมแสดงความยินดี ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ นายวิทยา เพ่งเล็งดี พร้อมคณะผู้บริหารจากสถานศึกษาและคณะครูที่มาร่วมแสดงความยินดี วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2557 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาบัววิทยา  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 656 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนสวายวิทยาคารร่วมทำบุญประจำเดือนมกราคม 2557

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสวายวิทยาคารร่วมทำบุญประจำเดือนมกราคม 2557... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 264 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : การจัดโต๊ะอาหารเลี้ยงช้าง

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ อนุรักษ์งานประเพณีประจำจังหวัดสุรินทร์คืองานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างที่มาร่วมแสดงในงานแสดงช้างประจำปีของจังหวัดสุรินทร์ นำโดยท่านผู้อำนวยการ เลอสรร ตระกูลเงินไทย ครูและนักเรียน ร่วมกันให้อาหารช้างในการต้อนรับช้างที่มาร่วมแสดงในงานแสดง... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 308 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
หัวข้อข่าว : มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา 56 มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน พัฒนานักเรียนในศตวรรษที่ 21

นายณรงค์ พรหมพัชรพล ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ร่วมงาน "มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา 56 มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน พัฒนานักเรียนในศตวรรษที่ 21" โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 356 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
หัวข้อข่าว : มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ๒๕๕๖ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน พัฒนานักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑

การประกวดผลการปฏิบัติงานดีเด่น (Best Practices) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) “มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ๒๕๕๖ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน พัฒนานักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑” วันที่ ๒๘-๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 345 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2556 ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ //หลวิชัย คำเหลือ รายงาน

...
 :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 302 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : เส้นทางของกาลเวลา สุรวิทยาคาร 2556

เส้นทางกาลเวลา.........ครูเกษียณ ๒๕๕๖ ครู ส.ว.ค. ก่อเกื้อ กิจก้อง กาจเอย คือ มนุษย์มนัสทอง เทิดไว้ ผู้ เพียรพัฒน์ไทยผอง พูนเพิ่ม สร้าง ส่งชนเยาว์ให้ ห่อนโง่ขลาดเขลา ป... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 410 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : การอบรมคุณธรรม จริยธรรม

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ครั้งที่ 2 วันที่ 5-7 กันยายน 2556 นำโดยท่านรองฯสุเทียน ฉัตรเงิน รองผู้อำนวยการโรงเรี... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 303 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนศรีไผทสมันต์จัดกิจกรรมอาเวียน:สมาคมประชาชาตินแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายเลอสรร ตระกูลเงินไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ประธานจัดงานกิจกรรมอาเซียน:สมาคมประชาชาติแห่งเอชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ หอประชุมโรงเรียนศรีไผทสมันต์ 9 สิงหาคม 2556... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 305 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ศรีไผทสมันต์จัดพิธีวันแม่แห่งชาติ

นายเลอสรร ตระกูลเงินไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ประธานจัดงานวันแม่แห่งชาติโรงเรียนศรีไผทสมันต์และคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนศรีไผทสมันต์... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 472 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนสวายวิทยาคาร วันวิทยาศาสตร์ 2556

โรงเรียนสวายวิทยาคารจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ในวันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2556 โดยมีกิจกรรมมากมาย โชว์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ โยนไข่ จรวดขวดน้ำ เต้นแอโรบิกแบบวิทยาศาสตร์ ประกวดโฟค์ซอง อีกมากมาย บรรยากาศครูกับนักเรียนสนุกสนานเฮฮามากๆ ค่ะ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 290 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนสวายวิทยาคารจัดกิจกรรมทำบุญประจำเดือน สิงหาคม 2556

โรงเรียนสวายวิทยาคารจัดกิจกรรมทำบุญประจำเดือน สิงหาคม 2556 โดย นิมนต์พระมาที่โรงเรียน จัดกิจกรรมถวายสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 248 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ประเมินสถานีตำรวจภูธรสวาย 28 สิงหาคม 2556

โรงเรียนสวายวิทยาคารร่วมกิจกรรมประเมินสถานีตำรวจเพื่อประชาชนโดยนำผลงานต่างๆร่วมแสดงในการประเมินนี้... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 300 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมกีฬาสี โรงเรียนสวายวิทยาคาร 2556

โรงเรียนสวายวิทยาจัดกิจกรรมกีฬาสี โดยมีกีฬาหลายชนิดมากมาย ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง กิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 337 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
หัวข้อข่าว : ยินดีต้อนรับผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี และ ผู้ตรวจการกระทรวงศึกษาธิการ

นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นายธวัช ชลารักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายสำเภา สมบูรณ์ ผู้อำนวยสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 นางชวาลา หลบหลีกพาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นายเอกพงษ์ จริงจิตร นัก... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 451 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬาสีภายใน "สัตบรรณเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2556

นายณรงค์ พรหมพัชรพล ผูอำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2556 "สัตบรรณเกมส์" โดยโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการนักเรียน ได้กำหนดโครงการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 279 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
หัวข้อข่าว : มหกรรมวิทยาศาสตร์และทักษะชีวิตสู่อาเซียน 2558

นายเลิศชาย สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคารให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีมหกรรมวิทยาศาสตร์และทักษะชีวิตสู่อาเซียน 2558และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้กำหนดจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และทักษะชีวิตสู่อาเซี... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 344 ครั้ง]
 
 จำนวน  160  รายการ NextLast