เข้าสู่ระบบแบบฟอร์มราชการ
nited
praผู้เยี่ยมชมวันนี้

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2268
mod_vvisit_counterวานนี้471
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5889
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว10551
mod_vvisit_counterเดือนนี้8115
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว49449
mod_vvisit_counterรวม24264778

1: 44.201.99.222
Today: ธ.ค. 09, 2565
เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คำอธิบาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-4

1.ลบชื่อบุคลากรที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนออกและผู้ที่ไม่ต้องส่งเอกสารออก

2. ตรวจสอบและแจ้งผู้มีคุณสมบัติ หลักฐาน
2.1
ชั้นสายสะพาย

- สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 3 ชุด/คน

- สำเนาบัตรข้าราชการ  จำนวน 3 ชุด/คน

เรียงสำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรข้าราชการ ตามลำดับ แยกเป็น3ชุด

2.2 ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
2.2.1  สำหรับข้าราชการ

- สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ชุด/คน

-สำเนา กพ.7  จำนวน 1 ชุด/คน(ฝ่ายบุคคลโรงเรียนปริ้นให้)

เรียงสำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนากพ.7ตามลำดับ
2.2.2  สำหรับลูกจ้างประจำ

- สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ชุด/คน

2.2.3  สำหรับพนักงานราชการ

- สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ชุด/คน

- สำเนาสัญญาจ้างย้อนหลัง 5 ปี  (พ.ศ.2557-ปัจจุบัน)  จำนวน 1 ชุด/คน

เรียงสำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาสัญญาจ้างปีล่าสุดไปจนถึง5ปีย้อนหลัง ตามลำดับ

2.3 การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา สพม.33 จะทำแบบประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา .ให้เป็นรายบุคคล โดยจะเปิดให้ดาวน์โหลดประวัติสำหรับผู้เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ทาง http://gg.gg/rojopor62
ให้
เจ้าของประวัติลงลายมือชื่อด้วยตนเอง ทั้ง 4 ชุด ด้วยปากกาหมึกสีน้ำเงินเท่านั้น
และห้ามสำเนาลายมือชื่อ พร้อมทั้งให้จัดส่งเอกสาร

- แบบประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา   จำนวน 4 ชุด/คน

- สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ชุด/คน

-สำเนา กพ.7  จำนวน 1 ชุด/คน (ฝ่ายบุคคลโรงเรียนปริ้นให้)

เรียงแบบประวัติ,ทะเบียนบ้าน,สำเนา กพ.7 ตามลำดับ

2.4 ส่วน ก.พ.7 ขอความอนุเคราะห์แต่ละโรงเรียนแจ้งเจ้าหน้าที่งานเครื่องราชฯ ไปลงทะเบียน
เพื่อดาวน์โหลด ก.พ.7 เป็นรายโรงเรียน ออนไลน์จากหน้าเว็บไซต์ สพม.33 เพื่อปริ้นให้แก่ผู้ได้รับการเสนอขอรับพระราชทานฯ

3.หนังสือนำส่งให้ใช้รูปแบบข้อความตามสิ่งที่ส่งมาด้วย5เพื่อเป็นการรับรองความประพฤติ
ของผู้ได้รับการเสนอขอรับพระราชทานฯ

4.ให้ส่งเฉพาะหนังสือนำส่ง(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย5) และเอกสารของผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานฯตามข้อ 2.1-2.4 ส่วนบัญชีรายชื่อ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย1-4)  ไม่ต้องปริ้นส่ง ใช้เพื่อเป็นข้อมูลให้ฝ่ายบุคคลโรงเรียนแจ้งผู้มีรายชื่อได้รับการเสนอขอรับพระราชทานฯ ทราบ

ตรวจสอบ รวบรวมและ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนำส่ง  สพม.33
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561

แผนที่โรงเรียนในสังกัด