เข้าสู่ระบบแบบฟอร์มราชการ
nited
praผู้เยี่ยมชมวันนี้

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้590
mod_vvisit_counterวานนี้1518
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6123
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6974
mod_vvisit_counterเดือนนี้26574
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว17239
mod_vvisit_counterรวม23941172

1: 54.174.225.82
Today: ม.ค. 26, 2565
เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

นโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

“ลึกซึ้งงานภารกิจ    พิชิตงานนโยบาย    ใส่ใจงานเชิงพื้นที่”

การบริหารและการจัดการศึกษาด้วยทีม สพม.33 (SMART TEAMS) ประกอบด้วย

1. คุณลักษณะของผู้บริหาร สพม.33  (SMART DIRECTORS)  : “CHANGS”
C = Change (ผู้นำการเปลี่ยนแปลง)  H  =  Human  Ability  (ผู้มีศักยภาพ)   
A = Achievement (เน้นผลสัมฤทธิ์)  N  = Nice  (ดี)

G = Good Governance (มีหลักธรรมมาภิบาล)  S = Service mind  (มีจิตบริการ)

2. คุณลักษณะของครู สพม.33  (SMART TEACHERS)  : “KRUDEE”

K = Knowledge  (มีความรู้)   R =  Responsibility (มีความรับผิดชอบ)  
U = Use Innovation (ใช้สารสนเทศ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี)

D = Development (มีการพัฒนา) E1 =  Evaluation (การวัดผล ประเมินผล)   
E2 = Ethics (คุณธรรม จริยธรรม)

3. คุณลักษณะของบุคลากร สพม.33  (SMART  EDUCATIONAL PERSONNEL) : “PRASAN”
P = Personality (บุคลิกภาพ)   R = Responsibility (ความรับผิดชอบ)  A = Attitude  (เจตคติ)

S = Service mind  (บริการเป็นเลิศ) A = ACHIEVEMENT (มุ่งผลสัมฤทธิ์)
N = Network  Building and Participatory (สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม)

4. คุณลักษณะของนักเรียน สพม.33  (SMART STUDENTS)  :  “DEKSAREN”

D = Democracy(มีความเป็นประชาธิปไตย)    E = Ethics มีคุณธรรม จริยธรรม  
K = Knowledge  (มีความรู้ ใฝ่เรียนรู้มีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21)

S = Sufficiency  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  A = Achievement การมุ่งผลสัมฤทธิ์  
R = Responsibility มีความรับผิดชอบ   E = Enjoy (มีความสุข)  N = Network(สร้างเครือข่าย)

แผนที่โรงเรียนในสังกัด