เข้าสู่ระบบแบบฟอร์มราชการ
nited
praผู้เยี่ยมชมวันนี้

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้70
mod_vvisit_counterวานนี้554
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3905
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว5027
mod_vvisit_counterเดือนนี้3418
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว26471
mod_vvisit_counterรวม24591997

1: 3.235.188.113
Today: ต.ค. 05, 2566
เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 164

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (img-140828113635.pdf)แจ้งการโอนเงินงบประมาณงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำหรับโรงเรียนประสบอุบัติฯ 2499 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (img-140829134115.pdf)แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2557 คร้งที่ 824 1913 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (img-140904102526.pdf)แจ้งการโอนเงินงบปะมาณรายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2557 1104 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (img-140904130226.pdf)การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ 295 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (img-140912091455.pdf)แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2557 1890 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 7)การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 7การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 74999 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562.pdf)การโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562การโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25621308 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1015.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1015.pdf 1229 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1016.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1016.pdf 443 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1018.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1018.pdf 1173 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1031.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1031.pdf 4417 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1049.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1049.pdf 567 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 954.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 954.pdf 546 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 963.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 963.pdf 1360 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 964.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 964.pdf 633 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 973.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 973.pdf 1207 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 992.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 992.pdf 1867 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 306-ผสาน.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 306-ผสานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 306-ผสาน13953 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 306.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 306การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 3062498 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 507.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 507การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 5071324 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 521.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 521การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 5211217 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 535.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 535การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 5351797 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 604.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 604การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 604545 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 657.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 657การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 6571191 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 673.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 673การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 6733396 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 315.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 315การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3151206 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 340.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 340การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 340292 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 536.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 536การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5361076 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 540.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 540การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 540998 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 554.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 554การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5541078 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 576.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 576การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 576644 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 593.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 593การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5931415 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 609.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 609การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 609479 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 325.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 325การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 3251516 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 627.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 627การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 6271061 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 300.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 300การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3001211 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 318.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 318การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 318177 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 466.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 466การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4662034 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 545.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 545การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5451875 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 643.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 643การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6431123 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 652.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 652การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6523092 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 669.pdf)การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 669การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 669398 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง.pdf)แจ้งอนุมัติเงินงวดรายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณปี 2562  2920 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (ครูธุรการ.pdf)แจ้งอนุมัติเงินงวดธุรการโรงเรียน 15,000 ปีงบประมาณ2562 ครั้งที่1 1852 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (ค่าอาหารพักนอน.pdf)แจ้งอนุมัติเงินงวดค่าอาหารนักเรียนพักนอน ปีงบประมาณ2562  457 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (ค่าเช่าบ้าน.pdf)แจ้งอนุมัติเงินงวดค่าเช่าบ้าน ปีงบประมาณ2562 ครั้งที่1 2076 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (30๔.pdf)งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (30๔.pdf 294 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (ทุนพระราชทาน.pdf)แจ้งอนุมัติเงินงวดค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการนักเรียนทุนพระราชทาน ปีงบประมาณ2562  429 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (ธุรการ9000.pdf)แจ้งอนุมัติเงินงวดธุรการโรงเรียน 9,000 ปีงบประมาณ2562 ครั้งที่1 1700 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (บัญชีจัดสรรเด็กพิการเรียนร่วม.xlsx)บัญชีจัดสรรเด็กพิการเรียนร่วม 23 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (บัญชีจัดสรรโรงเรียนดีประจำตำบล.xlsx)บัญชีจัดสรรโรงเรียนดีประจำตำบล 10 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (บัญชีจัดสรรโรงเรียนมาตรฐานสากล 170000 บาท.pdf)บัญชีจัดสรรโรงเรียนมาตรฐานสากล 170000 บาท 588 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (บัญชีรายละเอียดเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560.pdf)บัญชีรายละเอียดเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 104 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (บัญชีเงินรับฝากแนบสพฐ.xlsx)บัญชีเงินรับฝากแนบสพฐ 63 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (ปจ้งอนุมัติเงินงวดนอกงบประมาณ สเต็มศึกษา.pdf)ปจ้งอนุมัติเงินงวดนอกงบประมาณ สเต็มศึกษา 202 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (ปรับปรุ ง รายการ ประเภทอุปกรณ์.pdf)ปรับปรุ ง รายการ ประเภทอุปกรณ์ 1309 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (ปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม 9 โรง.pdf)ปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม 9 โรง 65 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (พนักงานราชการ.pdf)แจ้งอนุมัติเงินงวดพนักงานราชการ ปีงบประมาณ2562 ครั้งที่1 2918 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (พี่เลี้ยงเด็กพิการ.pdf)แจ้งอนุมัติเงินงวดพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ2562 ครั้งที่1 1889 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (รายละเอียดเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2559.pdf)รายละเอียดเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2559 235 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (หนังสือ สพฐ.แจ้งโอนเงิน ว 160.pdf)หนังสือ สพฐ.แจ้งโอนเงิน ว 160 111 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (หนังสือแจ้งการโอนเงิน 6 ล้าน 483.pdf)หนังสือแจ้งการโอนเงิน 6 ล้าน 483 139 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (หนังสือแจ้งการโอนเงินอุดหนุนเรียนฟรี15ปี ภาคเรียนที่1ปี2560 ร้อยละ70.pdf)หนังสือแจ้งการโอนเงินอุดหนุนเรียนฟรี15ปี ภาคเรียนที่1ปี2560 ร้อยละ70 258 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (หนังสือแจ้งจัดสรรค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 2 อัตรา ครั้งที่ 2 เงิน 113400 บาท.p)หนังสือแจ้งจัดสรรค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 2 อัตรา ครั้งที่ 2 เงิน 113400 บาท 7794 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (หนังสือแจ้งที่ ศธ 04002 ว416.pdf)หนังสือแจ้งที่ ศธ 04002 ว416 141 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (หนังสือแจ้งอนุมัติเงินงวด 6 ล้าน.pdf)หนังสือแจ้งอนุมัติเงินงวด 6 ล้าน 4341 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (หนังสือแจ้งโอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่2 ปรชีการศึกษา 2559 ที่ 207.pd)หนังสือแจ้งโอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่2 ปรชีการศึกษา 2559 ที่ 207 96 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (อนุุมัติเงินงวดพี่เลี้ยงเด็กพิการ.pdf)อนุุมัติเงินงวดพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1781 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งกทารโอนเงินศิลปหัตถกรรมธรรมศาสตร์รังสิต.pdf)แจ้งการโอนเงินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแห่งชาติครั้งที่66 งบประมาณปี 2560แจ้งการโอนเงินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแห่งชาติครั้งที่66 งบประมาณปี 25601141 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งการโอนเงินอุดหนุนปัจจัยเพื้นฐานภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม 13 กัน)แจ้งการโอนเงินอุดหนุนปัจจัยเพื้นฐานภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม 13 กัน 143 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งก่ารโอนเงินค่าใช้จ่ายประชุมเชียงใหม่โครงการพระราชดำริ.pdf)แจ้งก่ารโอนเงินค่าใช้จ่ายประชุมเชียงใหม่โครงการพระราชดำริ 870 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งจัดสรรงบครุภัณฑฺ2 โรง พานิชยกรรม.pdf)แจ้งจัดสรรงบครุภัณฑฺ2 โรง พานิชยกรรม 2582 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินค้่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว.docx)แจ้งซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินค้่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 55 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งอนมัติเงินงวดนักเรียนเรียนรวม 345500 บาท.pdf)แจ้งอนมัติเงินงวดนักเรียนเรียนรวม 345500 บาท 1473 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งอนัมติเงินงวดค่าใช้จ่ายประชุมเครือข่ายมัธยม 3700 บาท.pdf)แจ้งอนัมติเงินงวดค่าใช้จ่ายประชุมเครือข่ายมัธยม 3700 บาท 448 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งอนุมัติค่าใช้จ่ายศาตรืพระราชา 95000 บาท.pdf)แจ้งอนุมัติค่าใช้จ่ายศาตรืพระราชา 95000 บาท 1012 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งอนุมัติเงินงวด งบบริหารสำนักงานครั้งที่ 3.pdf)แจ้งอนุมัติเงินงวด งบบริหารสำนักงานครั้งที่ 3 1668 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งอนุมัติเงินงวด ประชุม TEPE Okine 50000 [km.pdf)แจ้งอนุมัติเงินงวด ประชุม TEPE Okine 50000 บาท 601 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งอนุมัติเงินงวดการแสดงความเคารพ เขต 10000 บาท.pdf)แจ้งอนุมัติเงินงวดการแสดงความเคารพ เขต 10000 บาท 844 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งอนุมัติเงินงวดครั้งที่ 377แข่งขันนานาชาคิ เงิน 16000 บาท.pdf)แจ้งอนุมัติเงินงวดครั้งที่ 377แข่งขันนานาชาคิ เงิน 16000 บาท 879 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งอนุมัติเงินงวดครุภัณฑ์เพื่อการมีงานทำ.pdf)แจ้งอนุมัติเงินงวดครุภัณฑ์เพื่อการมีงานทำ 661 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งอนุมัติเงินงวดครูจ้าง ครั้งที่ 60.pdf)แจ้งอนุมัติเงินงวดครูจ้าง ครั้งที่ 60 2354 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งอนุมัติเงินงวดครูธุรการ นักกการ ครูพักนอน ครูLabboy.pdf)แจ้งอนุมัติเงินงวดครูธุรการ นักกการ ครูพักนอน ครูLabboy 2354 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งอนุมัติเงินงวดครูวิทย์คณิต 1 เดือน มีนาคม 2560.pdf)แจ้งอนุมัติเงินงวดครูวิทย์คณิต 1 เดือน มีนาคม 2560. 949 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งอนุมัติเงินงวดค่าตอบแทนล่ว.pdf)แจ้งอนุมัติเงินงวดค่าตอบแทนล่ว 255 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งอนุมัติเงินงวดค่าตอบแทนล่วงเวลาพักนอน.pdf)แจ้งอนุมัติเงินงวดค่าตอบแทนล่วงเวลาพักนอน 255 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งอนุมัติเงินงวดค่าพาหนะประชุม8 910 มีนาคม 2560 เงิน 9000 บาท.pdf)แจ้งอนุมัติเงินงวดค่าพาหนะประชุม8 910 มีนาคม 2560 เงิน 9000 บาท 345 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งอนุมัติเงินงวดงครูวิกฤต เดิม ทดแทนครูขาดแคลน.pdf)แจ้งอนุมัติเงินงวดงครูวิกฤต เดิม ทดแทนครูขาดแคลน 1422 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งอนุมัติเงินงวดจ้างครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 555950.pdf)แจ้งอนุมัติเงินงวดจ้างครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 555950 648 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งอนุมัติเงินงวดนอกง.pdf)แจ้งอนุมัติเงินงวดนอกง 202 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งอนุมัติเงินงวดนอกงบประมาณ สะเต็มศึกษา 457500 บาท.pdf)แจ้งอนุมัติเงินงวดนอกงบประมาณ สะเต็มศึกษา 457500 บาท 202 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งอนุมัติเงินงวดนักการภารโรง 2 อัตรา ครั้งที่ 2pdf.pdf)แจ้งอนุมัติเงินงวดนักการภารโรง 2 อัตรา ครั้งที่ 2pdf 1263 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งอนุมัติเงินงวดนักการภารโรง 2 อัตรา.pdf)แจ้งอนุมัติเงินงวดนักการภารโรง 2 อัตรา 1383 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งอนุมัติเงินงวดนัการ 2 อัตรา นาราย์คำง โนนเทพ.pdf)แจ้งอนุมัติเงินงวดนัการ 2 อัตรา นาราย์คำง โนนเทพ 1383 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งอนุมัติเงินงวดประชุม11 12มีนาคม โรงแรมริวอรืไซต์ 2740 บาท.pdf)แจ้งอนุมัติเงินงวดประชุม11 12มีนาคม โรงแรมริวอรืไซต์ 2740 บาท 1586 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งอนุมัติเงินงวดพนักงานราชการครั้งที่ 2.pdf)แจ้งอนุมัติเงินงวดพนักงานราชการครั้งที่ 2 2368 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งอนุมัติเงินงวดพนักงานในสำนักงานครั้งที่ 61.pdf)แจ้งอนุมัติเงินงวดพนักงานในสำนักงานครั้งที่ 61 2167 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งอนุมัติเงินงวดรั้งที่ 350 แนวทางศึกษาต่อ 9000 บาท.pdf)แจ้งอนุมัติเงินงวดรั้งที่ 350 แนวทางศึกษาต่อ 9000 บาท 296 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งอนุมัติเงินงวดสภานักเนียน.pdf)แจ้งอนุมัติเงินงวดสภานักเนียน 534 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งอนุมัติเงินงวดเขตสุจริต 43000 บาท.pdf)แจ้งอนุมัติเงินงวดเขตสุจริต 43000 บาท 1567 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งอนุมัติเงินงวดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตร 320000 บาท.pdf)แจ้งอนุมัติเงินงวดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตร 320000 บาท 942 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งอนุมัติเงินงวดโครงการว่ายน้ำเพื่อวชีวิต.pdf)แจ้งอนุมัติเงินงวดโครงการว่ายน้ำเพื่อวชีวิต 820 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งอนุมัติเงินงวดโรงเรียนคุณธรรม 555000 บาท.pdf)แจ้งอนุมัติเงินงวดโรงเรียนคุณธรรม 555000 บาท 923 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งอนุมัติเงินงวดโรงเรียนดีตำบล 174800 บาท.pdf)แจ้งอนุมัติเงินงวดโรงเรียนดีตำบล 174800 บาท 913 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งอนุมัติเงินงวดโรงเรียนต้นแบบสูกเสือ.pdf)แจ้งอนุมัติเงินงวดโรงเรียนต้นแบบสูกเสือ 727 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งอนุมัติเงิยงวดค่าใช้จ่ายแข่งขันเปตอง 15000 บาท.pdf)แจ้งอนุมัติเงิยงวดค่าใช้จ่ายแข่งขันเปตอง 15000 บาท 830 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งอนุมุติเงินงวด ณ 15พฤศจิกายน 2559.xls)แจ้งอนุมุติเงินงวด ณ 15พฤศจิกายน 2559 866 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งอนุมุติเงินงวดประชุมทักษะวิชาการ.pdf)แจ้งอนุมุติเงินงวดประชุมทักษะวิชาการ 861 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งอนุมุัติเงินทุนะเฉลิมพระเกียรติ.pdf)แจ้งอนุมุัติเงินทุนะเฉลิมพระเกียรติ 2983 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งอนุัติเงินงวดค่าใช้จ่ายประชุม29 31 มีนาคม 2560 โรงแรมเอวาน่า.pdf)แจ้งอนุัติเงินงวดค่าใช้จ่ายประชุม29 31 มีนาคม 2560 โรงแรมเอวาน่า 753 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งอนุุมติเงินงวดครูวิทย์คณิต.pdf)แจ้งอนุุมติเงินงวดครูวิทย์คณิต 896 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งอนุุมัติการโอนเงินครั้งที่ 121ค่ายเยาวชน.pdf)แจ้งอนุุมัติการโอนเงินครั้งที่ 121ค่ายเยาวชน 167 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งเงินงวดค่าใช้จ่ายรับบคัดกรอง 30000 บาท.pdf)แจ้งเงินงวดค่าใช้จ่ายรับบคัดกรอง 30000 บาท 821 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งเงินงวดพนักงานราชการ 2560 ครั้งที่ 1.pdf)แจ้งเงินงวดพนักงานราชการ 2560 ครั้งที่ 1 3328 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งแก้ไขระหัสงบประมาณฎีกาที่วางเบิกในระบบGFMIS.pdf)แจ้งแก้ไขระหัสงบประมาณฎีกาที่วางเบิกในระบบGFMIS 295 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งแนุมัติเงินดค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าประปา 3 โรง.pdf)แจ้งแนุมัติเงินดค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าประปา 3 โรง 298 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งโอนเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2  จำนวน30%.pdf)แจ้งโอนเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน30% 105 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งโอนเเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559.pdf)แจ้งโอนเเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 108 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งโอเงินทุนโตโยต้า 8000 บาท.pdf)แจ้งโอเงินทุนโตโยต้า 8000 บาท 1306 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (โอนเงินทุน โตโยต้า.pdf)โอนเงินทุน โตโยต้า 1306 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1014.pdf)โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1014.pdf 236 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1016.pdf)โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1016.pdf 443 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 338.pdf)โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 338โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 3385843 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 367.pdf)โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 367โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 3671041 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 514.pdf)โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 514โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 5141953 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 529.pdf)โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 529โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 5291743 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 538.pdf)โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 538โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 5381417 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 544.pdf)โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 544โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 5441425 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 568.pdf)โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 568โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 5681124 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 595.pdf)โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 595โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 595716 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 637.pdf)โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 637โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 6371152 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 649.pdf)โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 649โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 6491086 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 672.pdf)โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 672โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 6721150 Kb

แผนที่โรงเรียนในสังกัด