ชื่อ - นามสกุล : นางสาวพัชรา เพ็ชรดี
ตำแหน่ง : ธุรการโรงเรียน ช่วยราชการ
หน้าที่ : งานการเงิน
ที่อยู่ :
Telephone : 0885861805
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานบริหารการเงินและสินทรัพย์