[x] ปิดหน้าต่างนี้


tag : ประชาสัมพันธ์

คลิกเลือก tag ที่ท่านสนใจเพื่อดูรายการบทความที่เกี่ยวข้องครับ

บทความ ประชาสัมพันธ์ วิชาการ สาระน่ารู้ โปรแกรม


หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ข้าราชการบำนาญ ปี2561
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ข้าราชการบำนาญ

รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาลโอน 28 ธันวาคม 2561
รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาลโอน 28 ธันวาคม 2561

เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนธันวาคม 2561
เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนธันวาคม 2561

เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนตุลาคม 2561
เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนตุลาคม 2561

เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนกันยายน 2561
เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนกันยายน 2561

เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนมิถุนายน 2561
เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนมิถุนายน 2561

เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนสิงหาคม 2561
เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนสิงหาคม 2561

เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2561
เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2561

สลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญ ประจำเดือน พ.ค.61
สลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญ ประจำเดือน พ.ค.61

ตัวอย่างแบบฟอร์มค่าเช่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ตัวอย่างแบบฟอร์มค่าเช่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

ขั้นตอนและวิธีการของดตอกเสาเข็ม
ขั้นตอนและวิธีการของดตอกเสาเข็ม

แบบควบคุมงานก่อสร้าง
แบบควบคุมงานก่อสร้าง

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

รายงานกาวิคระห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานกาวิคระห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 เดือนพฤษภาคม2561
สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561

สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 เดือนเมษายน 2561
สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือนเมษายน 2561

เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนพฤษภาคม2560
เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนพฤษภาคม2560

แบบจัดซื้อจัดจ้าง 2560
แบบจัดซื้อจัดจ้างปี60

กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์
Copyright© 2011 All rights reserved. Powered by : maxsite 1.10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33