[x] ปิดหน้าต่างนี้


tag : ประชาสัมพันธ์

คลิกเลือก tag ที่ท่านสนใจเพื่อดูรายการบทความที่เกี่ยวข้องครับ

บทความ ประชาสัมพันธ์ วิชาการ สาระน่ารู้ โปรแกรม


ค่าการศึกษาบุตร 28 มี.ค.60
ค่าการศึกษาบุตร

การเปลี่ยน กรฎ การเดินทาง ฉ 9
การเปลี่ยน กรฎ การเดินทาง ฉ 9

คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ค่ารักษาพยาบาล จ่ายวันที่ 17 มีนาคม 2560
ค่ารักษาพยาบาล

ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาล

ค่าการศึกษาบุตร
ค่าการศึกษาบุตร

ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาล

ค่าการศึกษาบุตร
รายละเอียดการศึกษาบุตร

ค่าการศึกษาบุตร
รายละเอียดค่าการศึกษาบุตร

รายละเอียดการจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด
รายละเอียดการจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด

แบบจัดซื้อจัดจ้าง 2560
แบบจัดซื้อจัดจ้างปี60

ประเภทเงินบำรุงการศึกษา
ประเภทเงินบำรุงการศึกษา

แจ้งซ้อมความเข้าใจการเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร
แจ้งซ้อมความเข้าใจการเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร

กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์
Copyright© 2011 All rights reserved. Powered by : maxsite 1.10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33