[x] ปิดหน้าต่างนี้


  
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น ข่าวด่วน ขาวภายใน
  

จ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
จ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 
แจ้งโอนเงินเดือนพนักงานราชการ ประจำเดือน มี.ค.60
แจ้งโอนเงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือน มี.ค.60 
สรุปการเปลี่ยนแปลง พรฎ ฉ 9
สรุปการเปลี่ยนแปลง พรฎ ฉ 9 
การเปลี่ยน กรฎ การเดินทาง ฉ 9
การเปลี่ยน กรฎ การเดินทาง ฉ 9 
กรอกข้อมูลมูลค่าทรัพย์ที่ได้รับการบริจาค
กรอกข้อมูลมูลค่าทรัพย์ที่ได้รับการบริจาค 
แจ้งโอนเงินเดือนพนักงานราชการ ประจำเดือน ก.พ.60
แจ้งโอนเงินเดือนพนักงานราชการ ประจำเดือน ก.พ.60 
ค่าการศึกษาบุตร
ค่าการศึกษาบุตร 
ฐานข้อมูล Salary_Web เดือนมกราคม 2560
ฐานข้อมูล Salary_Web เดือนมกราคม 2560 
แจ้งโอนเงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือน ม.ค.60
แจ้งโอนเงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือน ม.ค.60 
ค่าการศึกษาบุตร
รายละเอียดค่าการศึกษาบุตร 
ค่ารักษาพยาบาล
รายละเอียดค่ารักษาพยาบาล 
แจ้งโอนเงินลูกจ้างชั่วคราวประจำเดือน ธ.ค.59
แจ้งโอนเงินลูกจ้างชั่วคราวประจำเดือน ธ.ค.59 
แจ้งโอนเงินเดือนพนักงานราชการ เดือน ธ.ค.59
แจ้งโอนเงินเดือนพนักงานราชการ เดือน ธ.ค.59  
แจ้งโอนเงินลูกจ้างชั่วคราว ตกเบิกเดือน ต.ค.-พ.ย.59
แจ้งโอนเงินลูกจ้างชั่วคราว ตกเบิกเดือน ต.ค.-พ.ย.59 
แจ้งโอนเงินเดือนพนักงานราชการ เดือน พ.ย.59
แจ้งโอนเงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือน พ.ย.59 เมื่อวันที่ 25 พ.ย.59 เรียบร้อยแล้ว 
แจ้งโอนเงินเดือนพนักงานราชการ ต.ค.59
แจ้งโอนเงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือน ต.ค.59 เมื่อวันที่ 28 ต.ค.59 เรืยบร้อย ดังไฟล์แนบ 
รายละเอี่ยดโอนเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน (คำสั่งลงนาม แต่ 1 ต.ค.57ถึง30 มิ.ย.59)
รายละเอี่ยดโอนเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน (คำสั่งลงนาม แต่ 1 ต.ค.57ถึง30 มิ.ย.59) 
แจ้งโอนเงินพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน ก.ย.59
แจ้งโอนเงินพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน ก.ย.59  
แจ้งโอนเงินพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน ส.ค.59
แจ้งโอนเงินพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน ส.ค.59 

กำลังแสดงหน้าที่ 1
1 2 3 4 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวด่วน ข่าวเด่น
Copyright© 2011 All rights reserved. Powered by : maxsite 1.10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33