[x] ปิดหน้าต่างนี้


  
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น ข่าวด่วน ขาวภายใน
  

เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนเมษายน2560
เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนเมษายน2560 
จ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
จ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
ฐาน SALARY_WEB ประจำเดือน เมษายน 2560
ฐาน SALARY_WEB ประจำเดือน เมษายน 2560 
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 
ฐานข้อมูล Salary_Web เดือนมีนาคม 2560
ฐานข้อมูล Salary_Web เดือนมีนาคม 2560 
แจ้งโอนเงินเดือนพนักงานราชการ ประจำเดือน มี.ค.60
แจ้งโอนเงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือน มี.ค.60 
ค่าการศึกษาบุตร 28 มี.ค.60
ค่าการศึกษาบุตร 
สรุปการเปลี่ยนแปลง พรฎ ฉ 9
สรุปการเปลี่ยนแปลง พรฎ ฉ 9 
การเปลี่ยน กรฎ การเดินทาง ฉ 9
การเปลี่ยน กรฎ การเดินทาง ฉ 9 
คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ค่ารักษาพยาบาล จ่ายวันที่ 17 มีนาคม 2560
ค่ารักษาพยาบาล 
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาล 
กรอกข้อมูลมูลค่าทรัพย์ที่ได้รับการบริจาค
กรอกข้อมูลมูลค่าทรัพย์ที่ได้รับการบริจาค 
ฐาน SALARY_WEB ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
ฐาน SALARY_WEB ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 
โปรแกรมภาษีปี 2559
ดาวโหลดโปรแกรม ภาษี 2559 
แจ้งโอนเงินเดือนพนักงานราชการ ประจำเดือน ก.พ.60
แจ้งโอนเงินเดือนพนักงานราชการ ประจำเดือน ก.พ.60 
ค่าการศึกษาบุตร
ค่าการศึกษาบุตร 
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาล 
ฐานข้อมูล Salary_Web เดือนมกราคม 2560
ฐานข้อมูล Salary_Web เดือนมกราคม 2560 
แจ้งโอนเงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือน ม.ค.60
แจ้งโอนเงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือน ม.ค.60 

กำลังแสดงหน้าที่ 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวด่วน ข่าวเด่น
Copyright© 2011 All rights reserved. Powered by : maxsite 1.10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33