[x] ปิดหน้าต่างนี้  
ดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร
  

สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 เดือนสิงหาคม2561  สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี2561 ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
เข้าชม : 1 ดาวน์โหลด : 1
Not Rated stars
สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 เดือนมิถุนายน2561  สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือนมิถุนายน 2561
เข้าชม : 2 ดาวน์โหลด : 1
Not Rated stars
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
เข้าชม : 71 ดาวน์โหลด : 15
Not Rated stars
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560
เข้าชม : 69 ดาวน์โหลด : 12
Not Rated stars
รายงานกาวิคระห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560  รายงานกาวิคระห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
เข้าชม : 106 ดาวน์โหลด : 15
Not Rated stars
สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 เดือนพฤษภาคม2561  สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561
เข้าชม : 104 ดาวน์โหลด : 22
Not Rated stars
สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 เดือนเมษายน 2561  สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือนเมษายน 2561
เข้าชม : 107 ดาวน์โหลด : 30
Not Rated stars
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เข้าชม : 260 ดาวน์โหลด : 55
Not Rated stars
รายงานการการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559  รายงานการการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559
เข้าชม : 243 ดาวน์โหลด : 61
Not Rated stars
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
เข้าชม : 394 ดาวน์โหลด : 68
Not Rated stars
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
เข้าชม : 339 ดาวน์โหลด : 37
Not Rated stars
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เข้าชม : 313 ดาวน์โหลด : 49
Not Rated stars
เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนพฤษภาคม2560  เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนพฤษภาคม2560
เข้าชม : 511 ดาวน์โหลด : 168
Not Rated stars
แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
เข้าชม : 552 ดาวน์โหลด : 206
Not Rated stars
แบบฟอร์มยืมเงินไปราชการ  แบบฟอร์มยืมเงินไปราชการ
เข้าชม : 644 ดาวน์โหลด : 190
Not Rated stars
แบบฟอร์มการของดตอกเสาเข็มงานก่อสร้าง  แบบฟอร์มการของดตอกเสาเข็มงานก่อสร้าง
เข้าชม : 3048 ดาวน์โหลด : 1281
Not Rated stars
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตไม้และของป่า  คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตไม้และของป่า
เข้าชม : 545 ดาวน์โหลด : 89
Not Rated stars
แบบฟอร์มการตรวจสอบจำหน่ายพัสดุ  แบบฟอร์มการตรวจสอบจำหน่ายพัสดุ
เข้าชม : 592 ดาวน์โหลด : 167
4.5 stars
แนวปฏิบัติการรื้อถอนอาคารเรียน  แนวปฏิบัติการรื้อถอนอาคารเรียน
เข้าชม : 376 ดาวน์โหลด : 106
Not Rated stars
แบบจัดซื้อจัดจ้าง 2560  แบบจัดซื้อจัดจ้างปี60
เข้าชม : 843 ดาวน์โหลด : 317
5 stars
กำลังแสดงหน้าที่ 1
1 2
ดาวโหลด
Copyright© 2011 All rights reserved. Powered by : maxsite 1.10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33