[x] ปิดหน้าต่างนี้  
ดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร
  

เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนพฤษภาคม2560  เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนพฤษภาคม2560
เข้าชม : 100 ดาวน์โหลด : 51
Not Rated stars
แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
เข้าชม : 41 ดาวน์โหลด : 22
Not Rated stars
แบบฟอร์มยืมเงินไปราชการ  แบบฟอร์มยืมเงินไปราชการ
เข้าชม : 36 ดาวน์โหลด : 15
Not Rated stars
แบบฟอร์มการของดตอกเสาเข็มงานก่อสร้าง  แบบฟอร์มการของดตอกเสาเข็มงานก่อสร้าง
เข้าชม : 146 ดาวน์โหลด : 51
Not Rated stars
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตไม้และของป่า  คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตไม้และของป่า
เข้าชม : 219 ดาวน์โหลด : 44
Not Rated stars
แบบฟอร์มการตรวจสอบจำหน่ายพัสดุ  แบบฟอร์มการตรวจสอบจำหน่ายพัสดุ
เข้าชม : 204 ดาวน์โหลด : 98
4.5 stars
แนวปฏิบัติการรื้อถอนอาคารเรียน  แนวปฏิบัติการรื้อถอนอาคารเรียน
เข้าชม : 161 ดาวน์โหลด : 46
Not Rated stars
แบบจัดซื้อจัดจ้าง 2560  แบบจัดซื้อจัดจ้างปี60
เข้าชม : 354 ดาวน์โหลด : 180
Not Rated stars
แบบฟร์อมใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  แบบฟร์อมใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
เข้าชม : 2116 ดาวน์โหลด : 580
Not Rated stars
ประเภทเงินบำรุงการศึกษา  ประเภทเงินบำรุงการศึกษา
เข้าชม : 1446 ดาวน์โหลด : 573
1.5 stars
แจ้งซ้อมความเข้าใจการเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร  แจ้งซ้อมความเข้าใจการเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร
เข้าชม : 2092 ดาวน์โหลด : 721
1.5 stars
ถามตอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ถามตอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ /
เข้าชม : 2540 ดาวน์โหลด : 748
4.5 stars
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุน  คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ของสถานศึกษา
เข้าชม : 3546 ดาวน์โหลด : 1513
3 stars
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน  แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
เข้าชม : 1987 ดาวน์โหลด : 592
4 stars
แบบฟอร์มการเบิกค่าเช่าบ้าน  แบบฟอร์มการขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
เข้าชม : 2454 ดาวน์โหลด : 719
4 stars
แบบฟอร์มขออนุมัติยืมเงิน-คืนเงินยืม  แบบฟอร์มขออนุมัติยืมเงิน-คืนเงินยืม
เข้าชม : 2427 ดาวน์โหลด : 825
3 stars
แบบฟอร์มการแจ้งการใช้สิทธิ์  แบบฟอร์มหนังสือการแจ้งการใช้สิทธิ์
เข้าชม : 908 ดาวน์โหลด : 270
4 stars
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน  ใบสำคัญรับเงิน
เข้าชม : 4742 ดาวน์โหลด : 1588
4.5 stars
แบบฟอร์มบันทึกขอซื้อ-ขอจ้าง  บันทึกขอซื้อ-ขอจ้าง
เข้าชม : 1513 ดาวน์โหลด : 0
3 stars
สัญญาจ้างแรงงาน  สัญญาจ้างแรงงาน
เข้าชม : 977 ดาวน์โหลด : 247
5 stars
กำลังแสดงหน้าที่ 1
1 2
ดาวโหลด
Copyright© 2011 All rights reserved. Powered by : maxsite 1.10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33