[x] ปิดหน้าต่างนี้


  หมวดหมู่ เอกสาร/หนังสือ
เรื่อง : สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 เดือนเมษายน 2561
  โดย : yooy
    จันทร์ ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
    เข้าชม : 12    ดาวน์โหลด : 5  
   Tag : ประชาสัมพันธ์
  
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด
สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือนเมษายน 2561


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ขนาดไฟล์ 172.88 KBs


เอกสาร/หนังสือ 5 อันดับล่าสุด
Administrator เรื่อง :สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 เดือนเมษายน 2561
โดย : yooy
ดาวน์โหลด : 5
Not Rated stars
เฉลี่ย : Not Rated
จาก 0 ครั้ง.
Administrator เรื่อง :รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โดย : yooy
ดาวน์โหลด : 32
Not Rated stars
เฉลี่ย : Not Rated
จาก 0 ครั้ง.
Administrator เรื่อง :รายงานการการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559
โดย : yooy
ดาวน์โหลด : 35
Not Rated stars
เฉลี่ย : Not Rated
จาก 0 ครั้ง.
Administrator เรื่อง :ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดย : yooy
ดาวน์โหลด : 42
Not Rated stars
เฉลี่ย : Not Rated
จาก 0 ครั้ง.
Administrator เรื่อง :ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดย : yooy
ดาวน์โหลด : 21
Not Rated stars
เฉลี่ย : Not Rated
จาก 0 ครั้ง.
Administrator เรื่อง :กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
โดย : yooy
ดาวน์โหลด : 32
Not Rated stars
เฉลี่ย : Not Rated
จาก 0 ครั้ง.
Tag Cloud
 
เรื่อง สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 เดือนเมษายน 2561-ดาวโหลด
Copyright© 2011 All rights reserved. Powered by : maxsite 1.10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33