[x] ปิดหน้าต่างนี้


  หมวดหมู่ เอกสาร/หนังสือ
เรื่อง : รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  โดย : yooy
    อังคาร ที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
    เข้าชม : 152    ดาวน์โหลด : 33  
   Tag : บทความ
  
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ขนาดไฟล์ 209.96 KBs


เอกสาร/หนังสือ 5 อันดับล่าสุด
Administrator เรื่อง :สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 เดือนเมษายน 2561
โดย : yooy
ดาวน์โหลด : 5
Not Rated stars
เฉลี่ย : Not Rated
จาก 0 ครั้ง.
Administrator เรื่อง :รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โดย : yooy
ดาวน์โหลด : 33
Not Rated stars
เฉลี่ย : Not Rated
จาก 0 ครั้ง.
Administrator เรื่อง :รายงานการการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559
โดย : yooy
ดาวน์โหลด : 35
Not Rated stars
เฉลี่ย : Not Rated
จาก 0 ครั้ง.
Administrator เรื่อง :ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดย : yooy
ดาวน์โหลด : 42
Not Rated stars
เฉลี่ย : Not Rated
จาก 0 ครั้ง.
Administrator เรื่อง :ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดย : yooy
ดาวน์โหลด : 22
Not Rated stars
เฉลี่ย : Not Rated
จาก 0 ครั้ง.
Administrator เรื่อง :กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
โดย : yooy
ดาวน์โหลด : 33
Not Rated stars
เฉลี่ย : Not Rated
จาก 0 ครั้ง.
Tag Cloud
 
เรื่อง รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-ดาวโหลด
Copyright© 2011 All rights reserved. Powered by : maxsite 1.10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33