[x] ปิดหน้าต่างนี้


  หมวดหมู่ คู่มือ/ระเบียบ/กฏหมาย
เรื่อง : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  โดย : yooy
    ศุกร์ ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
    เข้าชม : 313    ดาวน์โหลด : 49  
   Tag : บทความ
  
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ขนาดไฟล์ 443.09 KBs


คู่มือ/ระเบียบ/กฏหมาย 5 อันดับล่าสุด
Administrator เรื่อง :สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 เดือนสิงหาคม2561
โดย : yooy
ดาวน์โหลด : 1
Not Rated stars
เฉลี่ย : Not Rated
จาก 0 ครั้ง.
Administrator เรื่อง :สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 เดือนมิถุนายน2561
โดย : yooy
ดาวน์โหลด : 1
Not Rated stars
เฉลี่ย : Not Rated
จาก 0 ครั้ง.
Administrator เรื่อง :รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
โดย : yooy
ดาวน์โหลด : 15
Not Rated stars
เฉลี่ย : Not Rated
จาก 0 ครั้ง.
Administrator เรื่อง :รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560
โดย : yooy
ดาวน์โหลด : 12
Not Rated stars
เฉลี่ย : Not Rated
จาก 0 ครั้ง.
Administrator เรื่อง :รายงานกาวิคระห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
โดย : yooy
ดาวน์โหลด : 15
Not Rated stars
เฉลี่ย : Not Rated
จาก 0 ครั้ง.
Administrator เรื่อง :สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 เดือนพฤษภาคม2561
โดย : yooy
ดาวน์โหลด : 22
Not Rated stars
เฉลี่ย : Not Rated
จาก 0 ครั้ง.
Tag Cloud
 
เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 -ดาวโหลด
Copyright© 2011 All rights reserved. Powered by : maxsite 1.10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33