[x] ปิดหน้าต่างนี้


  หมวดหมู่ เอกสาร/หนังสือ
เรื่อง : แบบจัดซื้อจัดจ้าง 2560
  โดย : yooy
    ศุกร์ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
    เข้าชม : 506    ดาวน์โหลด : 233  
   Tag : ประชาสัมพันธ์
  
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด
คลิกลิงค์เพื่อทำการดาวโหลด **-----------***

https://drive.google.com/file/d/0B7EvkqHWaH4eNU5valNHeDV4S0k/view


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ขนาดไฟล์ 96.29 KBs


เอกสาร/หนังสือ 5 อันดับล่าสุด
Administrator เรื่อง :ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดย : yooy
ดาวน์โหลด : 0
Not Rated stars
เฉลี่ย : Not Rated
จาก 0 ครั้ง.
Administrator เรื่อง :ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดย : yooy
ดาวน์โหลด : 1
Not Rated stars
เฉลี่ย : Not Rated
จาก 0 ครั้ง.
Administrator เรื่อง :กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
โดย : yooy
ดาวน์โหลด : 1
Not Rated stars
เฉลี่ย : Not Rated
จาก 0 ครั้ง.
Administrator เรื่อง :เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนพฤษภาคม2560
โดย : yooy
ดาวน์โหลด : 96
Not Rated stars
เฉลี่ย : Not Rated
จาก 0 ครั้ง.
Administrator เรื่อง :แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
โดย : yooy
ดาวน์โหลด : 98
Not Rated stars
เฉลี่ย : Not Rated
จาก 0 ครั้ง.
Administrator เรื่อง :แบบฟอร์มยืมเงินไปราชการ
โดย : yooy
ดาวน์โหลด : 81
Not Rated stars
เฉลี่ย : Not Rated
จาก 0 ครั้ง.
Tag Cloud
 
เรื่อง แบบจัดซื้อจัดจ้าง 2560-ดาวโหลด
Copyright© 2011 All rights reserved. Powered by : maxsite 1.10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33