[x] ปิดหน้าต่างนี้


  หมวดหมู่ คู่มือ/ระเบียบ/กฏหมาย
เรื่อง : ประเภทเงินบำรุงการศึกษา
  โดย : admin
    จันทร์ ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
    เข้าชม : 1611    ดาวน์โหลด : 618  
   Tag : ประชาสัมพันธ์
  
1.5 stars เฉลี่ย : 1.5 จาก 6 ครั้ง.
อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด
ประเภทเงินบำรุงการศึกษา


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ขนาดไฟล์ 225.09 KBs


คู่มือ/ระเบียบ/กฏหมาย 5 อันดับล่าสุด
Administrator เรื่อง :รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โดย : yooy
ดาวน์โหลด : 31
Not Rated stars
เฉลี่ย : Not Rated
จาก 0 ครั้ง.
Administrator เรื่อง :รายงานการการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559
โดย : yooy
ดาวน์โหลด : 32
Not Rated stars
เฉลี่ย : Not Rated
จาก 0 ครั้ง.
Administrator เรื่อง :ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดย : yooy
ดาวน์โหลด : 40
Not Rated stars
เฉลี่ย : Not Rated
จาก 0 ครั้ง.
Administrator เรื่อง :ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดย : yooy
ดาวน์โหลด : 20
Not Rated stars
เฉลี่ย : Not Rated
จาก 0 ครั้ง.
Administrator เรื่อง :กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
โดย : yooy
ดาวน์โหลด : 29
Not Rated stars
เฉลี่ย : Not Rated
จาก 0 ครั้ง.
Administrator เรื่อง :เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนพฤษภาคม2560
โดย : yooy
ดาวน์โหลด : 135
Not Rated stars
เฉลี่ย : Not Rated
จาก 0 ครั้ง.
Tag Cloud
 
เรื่อง ประเภทเงินบำรุงการศึกษา-ดาวโหลด
Copyright© 2011 All rights reserved. Powered by : maxsite 1.10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33