[x] ปิดหน้าต่างนี้


  หมวดหมู่ เอกสาร/หนังสือ
เรื่อง : แจ้งซ้อมความเข้าใจการเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร
  โดย : admin
    เสาร์ ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
    เข้าชม : 2398    ดาวน์โหลด : 798  
   Tag : ประชาสัมพันธ์  วิชาการ
  
1.5 stars เฉลี่ย : 1.5 จาก 11 ครั้ง.
อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด
แจ้งซ้อมความเข้าใจการเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ขนาดไฟล์ 84.5 KBs


เอกสาร/หนังสือ 5 อันดับล่าสุด
Administrator เรื่อง :รายงานกาวิคระห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
โดย : yooy
ดาวน์โหลด : 1
Not Rated stars
เฉลี่ย : Not Rated
จาก 0 ครั้ง.
Administrator เรื่อง :สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 เดือนพฤษภาคม2561
โดย : yooy
ดาวน์โหลด : 3
Not Rated stars
เฉลี่ย : Not Rated
จาก 0 ครั้ง.
Administrator เรื่อง :สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 เดือนเมษายน 2561
โดย : yooy
ดาวน์โหลด : 11
Not Rated stars
เฉลี่ย : Not Rated
จาก 0 ครั้ง.
Administrator เรื่อง :รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โดย : yooy
ดาวน์โหลด : 37
Not Rated stars
เฉลี่ย : Not Rated
จาก 0 ครั้ง.
Administrator เรื่อง :รายงานการการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559
โดย : yooy
ดาวน์โหลด : 39
Not Rated stars
เฉลี่ย : Not Rated
จาก 0 ครั้ง.
Administrator เรื่อง :ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดย : yooy
ดาวน์โหลด : 46
Not Rated stars
เฉลี่ย : Not Rated
จาก 0 ครั้ง.
Tag Cloud
 
เรื่อง แจ้งซ้อมความเข้าใจการเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร-ดาวโหลด
Copyright© 2011 All rights reserved. Powered by : maxsite 1.10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33